مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و حمل و نصب حفاظ بتنی مفصلی نیوجرسی جهت ایمن سازی و جداسازی محور-اجرای عملیات احداث سیستم روشنا... 1398/12/01 1398/12/08
واگذاری خرید و حمل و نصب حفاظ بتنی مفصلی نیوجرسی جهت ایمن سازی و جداسازی محور و اجرای عملیات احداث س... 1398/11/30 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای 110-75-98 اجرای عملیات احداث سیستم روشنایی درتقاطعهای حسام آباد-خاکریز و آق... 1398/11/30 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای 109-75-98خرید و حمل و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) جهت ایمن سازی و جداسازی... 1398/11/30 1398/12/08
اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور 1398/11/30 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور لالجین طاهرلو112-75-98 1398/11/30 1398/12/08
اجرای عملیات احداث سیستم روشنایی محور 1398/11/30 1398/12/08
اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت کمربندی کبودرآهنگ و اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روس... 1398/11/27 1398/12/01
واگذاری اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت کمربندی و اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستا... 1398/11/26 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای 106-75-98 اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی دمق گاوسوار قر... 1398/11/26 1398/12/01
صفحه 1 از 39