کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8051954 مناقصه واگذاری بسته سرمایه گذاری شامل: طراحی، ساخت و نصب - 3 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری از فضای تبلیغاتی - 5 دستگاه تابلوی تبلیغاتی روی عرشه پل عابر پیاده و بهره برداری از فضای تبلیغاتی - 9 د... استان همدان 1403/03/12 رجوع به آگهی
8042533 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور-درزگیری پلیمری محورهای کریدوری و شریانی و اصلی-رفع و اصلاح نقاط پر تصادف و بهسازی استان همدان 1403/03/09 1403/03/13
8041521 مناقصه واگذاری بسته سرمایه گذاری شامل: طراحی، ساخت و نصب - 3 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری از فضای تبلیغاتی - 5 دستگاه تابلوی تبلیغاتی روی عرشه پل عابر پیاده و بهره برداری از فضای تبلیغاتی - 9 دس... استان همدان 1403/03/09 رجوع به آگهی
8038946 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رفع و اصلاح نقاط پرتصادف و بهسازی ساوه-همدان-کرمانشاه استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8038595 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8036087 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ میانی بلوک مفصلی ( نیوجرسی ) در محورهای ویان کبودرآهنگ و گردنه گرمک استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8036079 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات احداث جدول ( دیوار بتنی ) جهت بهسازی تقاطع حسین آباد شاملو استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8035972 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور-درزگیری پلیمری محورهای کریدوری و شریانی و اصلی-رفع و اصلاح نقاط پر تصادف و بهسازی استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8035734 مناقصه خرید تجهیزات ITS استان همدان 1403/03/08 1403/03/10
8034828 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای درزگیری پلیمری محورهای کریدوری و شریانی و اصلی سطح استان استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8034645 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور روعان – رزن - آوج استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8034642 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور روعان – فامنین - ساوه استان همدان 1403/03/08 1403/03/13
8033561 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات سامانه های ITS استان همدان 1403/03/07 1403/03/10
8029967 مناقصه خرید تجهیزات ITS استان همدان 1403/03/07 1403/03/10
7967108 مناقصه تهیه و نصب حفاظ میانی بلوک مفصلی ( نیوجرسی ) در محورهای ویان کبودرآهنگ و گردنه گرمک استان همدان 1403/02/24 1403/02/26
7962804 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل مرمت و بهسازی تونل - تهیه و نصب حفاظ میانی بلوک مفصلی ( نیوجرسی ) در محورها - اجرای عملیات احداث جدول دیوار بتنی جهت بهسازی تقاطع - رفع و اصلاح نقاط پرتصادف و بهسازی - لکه... استان همدان 1403/02/23 1403/02/25
7957258 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رفع و اصلاح نقاط پرتصادف و بهسازی ساوه-همدان-کرمانشاه استان همدان 1403/02/22 1403/02/26
7956501 مناقصه اجرای عملیات احداث جدول ( دیوار بتنی ) جهت بهسازی تقاطع استان همدان 1403/02/22 1403/02/26
7955690 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور قهاوند-شیرین آباد, جاده ملایر-قهاوند-کوریجان استان همدان 1403/02/22 1403/02/26
7953086 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مرمت و بهسازی تونل ولایت شهرستان تویسرکان استان همدان 1403/02/22 1403/02/26
صفحه 1 از 71