کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396314 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل خرید نمک جهت امور راهداری - بیمه مسئولیت حرفه ای (مدنی) کارکنان - خرید تیغه برف روب و پاروپک برای کامیون های برفروب استان همدان 1402/09/12 1402/09/15
7391114 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیغه برفروب و پاروپک برقی برای کامیون های برفروب استان همدان 1402/09/11 1402/09/15
7389758 مناقصه خرید نمک جهت امور راهداری استان همدان 1402/09/11 1402/09/15
7389756 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت حرفه ای ( مدنی ) کارکنان اداره کل استان همدان 1402/09/11 1402/09/15
7365347 مناقصه خرید و جایگزینی و نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری استان همدان 1402/09/04 1402/09/07
7346997 مناقصه اصلاح نمای ساختمان و تعویض و نصب پنجره های ساختمان اداره کل استان همدان 1402/08/28 1402/09/04
7346996 مناقصه ساخت راه روستایی استان همدان 1402/08/28 1402/09/04
7346994 مناقصه تعریض و بهسازی ابنیه فنی راه ها استان همدان 1402/08/28 1402/09/04
7346962 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راههای روستایی نهاوند استان همدان 1402/08/28 1402/09/04
7342852 مناقصه واگذاری شامل 4 مورد اصلاح نمای ساختمان و تعویض و نصب پنجره های ساختمان اداره کل- تعریض و بهسازی ابنیه فنی راه ها- ساخت راه روستایی- احداث راه های روستایی استان همدان 1402/08/27 1402/09/04
7303869 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل تعمیر، نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات برخط سامانه های نظارت تصویری - خرید، نصب پشتیبانی و نگهداری از سامانه های تردد شمار - انجام خدمات بیمه شخص ثالث ماشین آلات استان همدان 1402/08/23 1402/08/29
7303868 مناقصه خرید , نصب پشتیبانی و نگهداری از سامانه های تردد شمار استان همدان 1402/08/23 1402/08/29
7302403 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر , نگهداری , پشتیبانی و ارسال اطلاعات برخط سامانه های نظارت تصویری استان همدان 1402/08/23 1402/08/29
7302399 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه شخص ثالث ماشین آلات اداره کل راهداری همدان استان همدان 1402/08/23 1402/08/29
7294952 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد ام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه در محورها استان همدان 1402/08/21 1402/08/24
7292366 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه در محورهای شمالی استان ( شهرستان همدان رزن کبودرآهنگ فامنین ) استان همدان 1402/08/21 1402/08/24
7292187 مناقصه انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه در محورها استان همدان 1402/08/21 1402/08/24
7276270 مناقصه واگذاری 3 مورد خرید تیغه برفروب و پاروپک برقی برای کامیون های برفروب - اجاره خودرو و آژانس جهت انجام ماموریت کارکنان - بهسازی و آسفالت راه روستایی استان همدان 1402/08/15 1402/08/15
7276262 مناقصه واگذاری 3 مورد خرید تیغه برفروب و پاروپک برقی برای کامیون های برفروب- اجاره خودرو و آژانس جهت انجام ماموریت کارکنان ستادی اداره کل - بهسازی و آسفالت راه روستایی استان همدان 1402/08/15 1402/08/15
7270442 مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی استان همدان 1402/08/14 1402/08/17
صفحه 1 از 67