مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی (پیکوری)، بارگیری و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا محل دپو واقع در اراضی ۹۷ هکتاری شمالی و ۳۰ هکتاری 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی (پیکوری)، بارگیری و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا محل دپو 1400/09/06 1400/09/16
مناقصه مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکز محله 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و احداث خدمات روبنایی شامل ( آموزشی و مذهبی) 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و احداث خدمات روبنایی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکز محله 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام جمع آوری پسماند و رفت و روب و خدمات نظافتی مکانیزه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه انجام جمع آوری پسماند و رفت و روب و خدمات نظافتی مکانیزه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه انجام جمع آوری پسماند و رفت و روب و خدمات نظافتی مکانیزه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه احداث فضای سبز و سیستم آبیاری قطره ای 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه B: انجام جمع آوری پسماند و رفت و روب و خدمات نظافتی مکانیزه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه احداث فضای سبز و سیستم آبیاری قطرهای برای بلوارها 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه احداث فضای سبز و سیستم آبیاری قطره ای 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه نظارت کارگاهی بر بخش باقی مانده پروژه های ساخت و محوطه سازی واحدهای مسکن مهر (28915 واحدی) و آماده سازی در فاز 8 شهر جدید پردیس 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه نظارت کارگاهی بر بخش باقی مانده پروژه های ساخت و محوطه سازی 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه نظارت کارگاهی بر بخش باقی مانده پروژه های ساخت و محوطه سازی واحدها 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت کارگاهی بر بخش باقی مانده پروژه های ساخت و محوطه سازی واحدها 1400/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39