مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق-احداث شبکه توزیع برق فاز 5 شهر 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 9 1397/12/22 رجوع به آگهی
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 5 شهر 1397/12/22 1398/01/04
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق 1397/12/21 1398/01/04
واگذاری کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 9 1397/12/21 رجوع به آگهی
اجرای محوطه سازی 1397/11/17 1397/11/24
اجرای محوطه سازی 1397/11/16 1397/11/24
تکمیل و رفع نواقص عملیات معابر اصلی 1397/11/03 1397/11/10
تکمیل و رفع نواقص عملیات اجرایی معابر اصلی 1397/11/03 رجوع به آگهی
تکمیل و رفع نواقص عملیات اجرایی معابر اصلی 1397/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41