مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985819 مناقصه واگذاری نگهداری از کلیه فضاهای سبز کاشته شده توسط شرکت 1401/09/06 1401/09/12
5981962 مناقصه واگذاری نگهداری از کلیه فضاهای سبز 1401/09/05 1401/09/12
5981436 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید نوبت اول مناقصه نگهداری از کلیه فضاهای سبز کاشته شده 1401/09/05 1401/09/12
5971058 مناقصه تأمین 4 دستگاه خودرو نمک پاش مکانیزه 1401/09/01 1401/09/07
5969920 مناقصه تأمین 4 دستگاه خودروی نمک پاش مکانیزه 1401/08/30 1401/09/07
5966713 مناقصه تأمین 4 دستگاه خودرو نمک پاش مکانیزه 1401/08/30 1401/09/07
5903173 مناقصه واگذاری ارائه خدمات کارگزاری مسکن مهر به متقاضیان 1401/08/10 1401/08/16
5903163 مناقصه اجرای عملیات تکمیل کارهای باقیمانده در محوطه ها و معابر فاز 9 1401/08/10 1401/08/16
5903097 مناقصه کارهای برق رسانی به تصفیه خانه 1401/08/10 1401/08/16
5901470 مناقصه عملیات تکمیل بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل ساخته شده 1401/08/10 1401/08/16
5901192 مناقصه اجرای عملیات تکمیل کارهای باقیمانده در محوطه ها و معابر 1401/08/10 1401/08/16
5901152 مناقصه واگذاری ارائه خدمات کارگزاری مسکن مهر به متقاضیان 1401/08/10 1401/08/16
5901151 مناقصه کارهای برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب 1401/08/10 1401/08/16
5900583 مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده در محوطه ها و معابر 1401/08/09 1401/08/16
5900568 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات کارگزاری مسکن مهر 1401/08/09 1401/08/16
5899883 مناقصه اجرای عملیات تکمیل بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل ساخته شده 1401/08/09 1401/08/16
5897537 مناقصه عملیات تکمیل بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل ساخته شده 1401/08/09 1401/08/16
5897467 مناقصه تجدید نوبت اول اجرای عملیات تکمیل کارهای باقیمانده در محوطه 1401/08/09 1401/08/16
5897389 مناقصه اجرای عملیات تکمیل کارهای باقیمانده در محوطه ها و معابر 1401/08/09 1401/08/16
5897246 مناقصه کارهای برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب 1401/08/09 1401/08/16
صفحه 1 از 44