مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید8736 لیتر روغن ترانس مورد نیاز 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه خرید 8736 لیتر روغن ترانس 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیت های ولوهای اجکتور و ولوهای اصلی و کمکی کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیت های ولوهای اجکتور و ولوهای اصلی و کمکی کولینگ نیروگاه 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیتهای ولوهای اجکتور وولوهای اصلی و کمکی کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تعویض لوله های آسیب دیده مربوط به هارپ بویلرهای نیروگاه 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تعویض لوله های آسیب دیده 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد 1400/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید220.000 کیلو گرم سود سوز آور (هیدروکسید سدیم 50%) مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه نصب داربست و تخته ریزی در واحدهای مختلف نیروگاه 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 220.000 کیلو گرم سود سوز آور (هیدروکسید سدیم 50%) 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نیروگاه 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲۲۰/۰۰۰ کیلوگرم سود سوزآور (هیدروکسید سدیم ۵۰٪) مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/28 1400/07/04
مناقصه واگذاری نگهداری و گسترش فضای سبز و جنگل نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز و جنگل نیروگاه 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۲ آیتم تجهیزات و لوازم یدکی سیستم آتش نشانی 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع غذای پرسنل 1400/04/07 1400/04/14
صفحه 1 از 37