مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید رزین آنیونی، کاتیونی، اینرت 1390/11/26 1390/11/26
خرید 30 عدد ممبران RO 1390/11/26 1390/11/26
خرید کارتهای الکترونیکی مربوط به تجهیزات نیروگاههای تحت پوشش 1390/11/09 1390/11/18
واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در نیروگاه 1390/11/09 1390/11/23
خرید لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز خود در بخش های مکانیک، برق و ابزار دقیق 1390/11/09 1390/11/18
خرید مواد شیمیایی 1390/10/19 1390/10/27
واگذاری تامین- توزیع و سرو غذای روزانه پرسنل 1390/10/15 1390/10/27
واگذاری تامین- توزیع و سرو غذای روزانه پرسنل 1390/10/15 1390/10/27
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1390/10/15 1390/10/26
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1390/10/15 1390/10/26
صفحه 60 از 65