مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذا ی آژانس سواری پرسنل 1390/03/05 1390/03/18
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1389/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی 1389/11/26 1389/12/10
تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای روزانه (نهار و شام) پرسنل 1389/11/26 1389/12/10
واگذاری تعمیرات اساسی واحد 5 گازی مدل V94.2 نیروگاه 1389/10/06 1389/10/11
واگذاری نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 5 گازی مدل V94.2 نیروگاه 1389/10/06 1389/10/11
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1389/09/13 1389/09/20
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1389/08/08 1389/08/17
تامین مواد و مصالح و ساخت و اجرا پارکینگ 1389/04/20 1389/05/04
ساخت پارکینگ 1389/04/12 1389/04/27
صفحه 62 از 65