مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات اساسی مدارس-احداث دبستان-تکمیل مرکز کانون پروش فکری -تکمیل زمین چمن و .... 1398/11/06 1398/11/11
واگذاری تعمیرات اساسی مدارس و احداث دبستان 2 کلاسه و تکمیل مرکز کانون پرورش فکری و تکمیل زمین چمن مص... 1398/11/03 1398/11/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی مدارس شهرستان دره شهر 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی مدارس شهرستان بدره 1398/11/03 1398/11/12
تکمیل کانون پرورش فکری 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دبستان 3 کلاسه چم شیر سیروان 1398/11/03 1398/11/12
احداث دبستان 2 کلاسه 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی مدارس شهرستان سیروان 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی مدارس شهرستان آبدانان 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی مدارس شهرستان ایلام 1398/11/03 1398/11/12
صفحه 1 از 36