مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987027 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید رگولاتورهای مورد نیاز 1401/09/06 1401/09/20
5985592 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه سامانه های حفاظت الکترونیک ادارات گاز ناحیه چوار، ملکشاهی، آسمان آباد 1401/09/06 1401/09/09
5985255 مناقصه واگذاری سامانه های حفاظت الکترونیک ادارات گاز 1401/09/06 1401/09/09
5982542 مناقصه پروژه گازرسانی به روستا 1401/09/05 1401/09/07
5978415 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گازرسانی به روستای کاور در شهرستان دهلران 1401/09/02 1401/09/07
5970931 مناقصه واگذاری سامانه های حفاظت الکترونیک ادارات گاز 1401/09/01 1401/09/09
5969948 مناقصه خدمات نگهبانی شرکت 1401/08/30 1401/09/05
5969100 مناقصه خرید VALVE 1401/08/30 1401/09/17
5964490 مناقصه پروژه گازرسانی 1401/08/29 1401/09/07
5963551 مناقصه پروژه گازرسانی به روستا 1401/08/29 1401/09/07
5958724 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی (شبکه و علمک) و نصب انشعابات 1401/08/28 1401/08/30
5949899 مناقصه انجام سرویس دوره ای 12000 ساعت کارکرد توربین شماره 1 و 48000 ساعت کارکرد توربین شماره 2 1401/08/24 1401/09/09
5945081 مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی (شبکه و علمک) و نصب انشعابات 1401/08/23 1401/08/30
5939046 مناقصه خدمات نگهبانی شرکت 1401/08/22 1401/09/05
5939045 مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی 1401/08/22 1401/08/24
5932805 مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی 1401/08/19 1401/08/24
5932580 مناقصه بهسازی و تعمیر خطوط شبکه و تغذیه 1401/08/19 1401/08/24
5931980 مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی 1401/08/18 1401/08/24
5931976 مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی 1401/08/18 1401/08/24
5931953 مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) و نصب انشعابات 1401/08/18 1401/08/30
صفحه 1 از 99