مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید نرم افزار تحت وب نظام جامع 1387/05/02 1387/05/22
امور خدمات و نظافت و نگهداری و راهبری تاسیسات 1387/02/08 1387/02/24
هیه و نصب و راه اندازی اقلام و تجهیزات تاسیسات برقی و مکانیکی 1387/02/08 1387/02/21
تامین نیروی انسانی مورد نیاز 1386/12/16 1387/01/05
امور پشتیبانی کامپیوتر، ایاب و ذهاب، خدمات و نظافت 1386/12/08 1386/12/25
ایاب و ذهاب و طبخ و توزیع غذا 1386/11/27 1386/12/12
تجهیز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 1386/11/24 1386/12/09
صفحه 3 از 3