کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5528321 مناقصه خرید 9000 متر لوله های پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت-خرید مجموعه تابلو برق با درایور --خرید مخزن پیش ساخته 500 متر مکعبی و فلزی استان مرکزی 1401/05/08 1401/05/13
5000892 مناقصه عملیات تعویض قسمتی از شبکه و انشعابات روستا استان مرکزی 1400/12/19 1400/12/25
5000883 مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب روستا استان مرکزی 1400/12/19 1400/12/25
5000871 مناقصه عملیات تهیه و تعویض خط انتقال آب روستا استان مرکزی 1400/12/19 1400/12/25
4938154 مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1400/12/09 1400/12/15
4929156 مناقصه عملیات تهیه و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928440 مناقصه عملیات تهیه واجرای اصلاح شبکه آب روستا استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928438 مناقصه عملیات اصلاح بخشی از شبکه توزیع برای آبرسانی استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928437 مناقصه عملیات تهیه و تعویض قسمتی از خط انتقال مجتمع استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928378 مناقصه عملیات تعویض شبکه آب شرب و انشعابات و خط انتقال روستا استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928331 مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه توزیع برای آبرسانی استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928286 مناقصه انجام کلیه فعالیتهای خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928226 مناقصه حفر چاه دستگاهی استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928218 مناقصه انجام کلیه فعالیتهای خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4928203 مناقصه تهیه و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ استان مرکزی 1400/12/07 1400/12/09
4866840 مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب روستای استان مرکزی 1400/11/20 1400/11/25
4866837 مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه آب روستای استان مرکزی 1400/11/20 1400/11/25
4866835 مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه روستای استان مرکزی 1400/11/20 1400/11/25
4711525 مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب از مخزن استان مرکزی 1400/10/20 1400/10/23
4708868 مناقصه عملیات تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی و اجرای ورودی و خروجی مخزن روستای استان مرکزی 1400/10/20 1400/10/23
صفحه 1 از 39