مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب از مخزن 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عملیات تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی و اجرای ورودی و خروجی مخزن روستای 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه حفر چاه دستگاهی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عملیات اصلاح بخشی از شبکه توزیع برای آبرسانی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه توزیع برای آبرسانی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر 1400/09/30 1400/10/05
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه روستای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب روستای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه آب روستای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب روستای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تعویض قسمتی از شبکه و انشعابات روستای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب روستای یکه باغ 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تعویض انشعابات و بخشی از شبکه توزیع روستای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه آب روستای قلعه 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن از چاه به روستاهای 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/29 1400/10/02
مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهر و روستاهای 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای قسمتی از شبکه آبرسانی و نصب انشعابات روستای لنجرود از توابع شهرستان شازند 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهر و روستاهای شهرستان فراهان 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهر و روستاهای شهرستان اراک منطقه یک 1400/09/08 1400/09/11
صفحه 1 از 38