مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی 1397/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی 1397/08/24 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، امور خدماتی و نگهبانی مراکز فرهنگی در 15 شهرستان و اداره... 1397/05/23 1397/05/23
واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، خدماتی و نگهبانی 1397/05/21 1397/05/22
واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، امور خدماتی و نگهبانی مراکز فرهنگی در 15 شهرستان و اداره... 1397/05/21 1397/05/23
ادامه عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی، ادامه عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی، تکمیل کتابخانه عمومی 1397/02/22 1397/02/25
تکمیل مجتمع فرهنگی هنری 1397/02/18 1397/02/22
تکمیل کتابخانه عمومی 1396/12/17 رجوع به آگهی
تکمیل کتابخانه عمومی 1396/12/16 رجوع به آگهی
تامین قند و چای 1396/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60