مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور تاسیسات و خدماتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره بردای از تاسیسات برودتی و حرارتی در مجتمع های فرهنگی و هنری 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه 1400/06/04 1400/06/08
مناقصه واگذاری تکمیل کتابخانه عمومی 1400/03/24 1400/03/23
مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کتابخانه عمومی 1400/03/19 1400/03/22
مناقصه تکمیل کتابخانه 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کتابخانه 1400/02/28 1400/03/02
مناقصه واگذاری تکمیل کتابخانه عمومی 1400/02/28 1400/03/02
مناقصه تکمیل پلاتو قیر 1400/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پلاتو 1400/02/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پلاتو (سالن تخصصی تئاتر ) 1400/02/15 1400/02/21
مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی 1399/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تاسیسات و خدماتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی 1399/05/28 1399/05/29
مناقصه واگذاری امور تاسیسات و خدماتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی در مجتمع های فرهنگی و هنری 1399/05/26 1399/05/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات و خدمات 1399/05/26 1399/05/29
مناقصه فراخوان شناسایی اولیه سرمایه گذار جهت واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ـ واگذاری تعدادی از پروژه های در حال ساخت خود در قالب قرارداد BOT ـ شامل: مجتمع های فرهنگی و هنری شهرها و نیز پلا... 1398/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های به بهره برداری رسیده خود در قالب قرارداد rot (تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال) 1398/09/30 1398/10/05
مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های به بهره برداری رسیده خود در قالب قرارداد rot (تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال) 1398/09/19 1398/10/05
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتور خانه، و امور خدماتی و نگهبانی مراکز فرهنگی 1398/05/05 1398/05/07
صفحه 1 از 31