کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7233021 مناقصه خرید 750.000 دز واکسن هاری استان تهران 1402/08/03 1402/08/09
7230420 مناقصه خرید 750.000 دوز واکسن هاری استان تهران 1402/08/03 1402/08/09
7028604 مناقصه خرید 750,000 در واکسن هاری استان تهران 1402/06/19 1402/06/22
7028471 مناقصه خرید واکسن تب برفکی منووالان علیه سویه SAT2 استان تهران 1402/06/19 1402/06/22
7025377 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید واکسن هاری استان تهران 1402/06/18 1402/06/22
7025363 مناقصه واکسن تب برفکی منووالان علیه SAT2 استان تهران 1402/06/18 1402/06/22
6993995 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سُرنگ 2و 5 سی سی (8/م/402) استان تهران 1402/06/13 1402/06/16
6992248 مناقصه خرید 800 دستگاه سرنگ اتوماتیک 2 سی سی و 500 دستگاه سرنگ اتوماتیک 5 سی سی استان تهران 1402/06/13 1402/06/16
6913005 مناقصه خرید سُرنگ 2و 5 سی سی (8/م/402) استان تهران 1402/05/24 1402/05/28
6908332 مناقصه خرید 800 دستگاه سرنگ اتوماتیک 2 سی سی و 500 دستگاه سرنگ اتوماتیک 5 سی سی استان تهران 1402/05/24 1402/05/28
6886059 مناقصه خرید 100 عدد سرنگ توبر کولین بهمراه 12000 عدد سر سوزن استان تهران 1402/05/18 1402/05/21
6886057 مناقصه خرید 750,000 دز واکسن هاری استان تهران 1402/05/18 1402/05/21
6885487 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید واکسن هاری استان تهران 1402/05/17 1402/05/21
6885450 مناقصه خرید سُرنگ توبرکولین بهمراه سرسوزن 4/م/402 استان تهران 1402/05/17 1402/05/21
6868339 مناقصه خرید سرنگ توبرکولین و خرید ریل تایم (پی آر ) استان تهران 1402/05/14 رجوع به آگهی
6814499 مناقصه خرید انواع دستگاه سانتریفیوژ اعم از یخچالدار، فالکون استان تهران 1402/04/28 1402/05/01
6814091 مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه ریل تایم پی سی آر استان تهران 1402/04/28 1402/05/01
6814083 مناقصه خرید 100 عدد سرنگ توبرکولین بهمره 12000 عدد سرسوزن استان تهران 1402/04/28 1402/05/01
6813186 مناقصه خرید سانتریفیوژ استان تهران 1402/04/27 1402/05/01
6813173 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه PCR مناقصه 5/م/402 استان تهران 1402/04/27 1402/05/01
صفحه 1 از 78