مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5798907 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن PPR پی پی آر 15/م/401 1401/07/24 1401/07/27
5797859 مناقصه خرید هشتاد و پنج میلیون دز واکسن PPR ( طاعون نشخوار کنندگان کوچک ) 1401/07/24 1401/07/27
5640252 مناقصه خرید یک دستگاه آزمایشگاه سیار ایمنی زیستی (سطح 3) 1401/06/09 1401/06/12
5640238 مناقصه خرید آزمایشگاه سیار ایمنی زیستی 1401/06/09 1401/06/12
5635887 مناقصه خرید آزمایشگاه سیار 1401/06/08 1401/06/12
5629734 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه مشاوره،پشتیبانی وبروزرسانی سامانه جامع 1401/06/06 1401/06/08
5480593 مناقصه خرید و اجرای سازه سبک LSF به همراه سفت کاری 1401/04/22 1401/04/25
5480462 مناقصه خرید و اجرای سازه سبک LSF به همراه سفت کاری 1401/04/22 1401/04/25
5480117 مناقصه خرید سازه LSF 1401/04/22 1401/04/25
5459447 مناقصه خرید و انتخاب مشاور برای نرم افزار طراحی و پیاده سازی سامانه جامع خود 1401/04/18 1401/04/20
5445757 مناقصه خرید نرم افزار سامانه جامع سازمان دامپزشکی کشور 1401/04/16 1401/04/20
5445608 مناقصه خرید تجهیزات دیتا سنتر 1401/04/16 1401/04/12
5413674 مناقصه تجهیزات دیتا سنتر 1401/04/06 1401/04/09
5316501 مناقصه خرید تجهیزات دیتا سنتر 1401/03/19 1401/03/24
5316240 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دیتا سنتر 1401/03/19 1401/03/24
5312014 مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی 1401/03/18 1401/03/22
5305586 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آزمایشگاهی 1401/03/17 1401/03/22
5305585 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آزمایشگاهی 1401/03/17 1401/03/22
5305579 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آزمایشگاهی 1401/03/17 1401/03/22
5303897 مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی 1401/03/16 1401/03/22
صفحه 1 از 74