مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو میلیون دُز واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چهل میلیون دُز واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید 40.000.000 دز واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه خرید 2.000.000دز واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خرید 40.000.000 دز واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خرید کیت آزمایشگاهی 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه خرید 38 عدد کیت آزمایشگاهی تعداد 38 عدد کیت One Step RT-PCR (توصیه شده reaction100 -oie) 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 38 عدد کیت One Step RT-PCR 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 20 عدد کیت آزمایشگاهی Real Time Probe PCR Master mix 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه شناسایی تولیدکنندگان داخلی درب های آزمایشگاهی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چهــل میلیون دُز واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو میلیون دُز واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه خرید 2.000.000دز واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 40.000.000 دز واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گاوی 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید 50 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۰عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۵ عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی Real Time Probe PCR Master mix توصیه شده oie) 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 71