مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه - تهیه و اجرای ایزوگام 1400/11/07 1400/11/10
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه تبلت 1400/10/05 1400/10/05
مناقصه تهیه تبلت 1400/10/05 1400/10/05
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - تهیه و نصب ایزوگام - تهیه و اجرای آسفالت 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام- تهیه و اجرای آسفالت 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ماشین تراش ( cnc ) و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل همراه آموزش کار با دستگاه - تهیه کولر و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه ماشین تراش CNC 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه تبلت 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه تهیه تبلت 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه تهیه تبلت 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه تهیه تبلت 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه - احداث مدرسه ۶ کلاسه 1400/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ماشین تراش cne و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل همراه آموزش کار با دستگاه - تهیه تبلت 1400/08/20 1400/08/20
مناقصه واگذاری تهیه ماشین تراش cne و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل همراه آموزش کار با دستگاه- تهیه تبلت 1400/08/19 1400/08/20
مناقصه تهیه تجهیزات اداری (رایانه و لپ تاپ) و حمل تا محل تحویل و تخلیه در محل -تهیه کولر و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل 1400/08/10 1400/08/11
مناقصه احداث دبستان ۱۲ کلاسه 1400/08/09 1400/08/11
صفحه 1 از 20