مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات استخراج دپوسازی ، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات استخراج دپوسازی ، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین متریال و تکمیل اجرای شبکه لوله گذاری گاز 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه حمل نگهداری و استفاده از مواد ناریه 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ آهن 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و استفاده از مواد ناریه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ آهن 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه ارتقاء زیر ساخت و ساختار شبکه فناوری اطلاعات 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه ارتقاء زیر ساخت و ساختار شبکه فناوری اطلاعات 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور HPE و سوئیچ های سیسکو 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور فیزیکی HPE و سوئیچهای سیسکو 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور و سوئیچ های سیسکو 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گچ و ایجاد دپو به میزان ۴۲۰۰۰ تن 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گچ و ایجاد دپو در محل کارخانه 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکتی سیمان کارخانه 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و نیز تامین نیروی انسانی کارخانه 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه پوزولان و ایجاد دپو 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه کلیه مواد اولیه و ایجاد دپو در محل کارخانه 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه و ایجاد دپو آلووریوم 1400/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13