مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
2684983 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه آبرسانی روستای آستاکل شهرستان طارم 1398/12/17 1398/12/28
2412770 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشترکین و درآمد شهرستان خدابنده 1398/09/06 1398/09/13
2295078 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات اپراتوری ،نگهداشت برنامه ای و تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی 1398/07/11 1398/07/18
1834245 مناقصه تهیه و راه اندازی سیستم تله متری و مانیتورینگ مجتمع آبرسانی 1397/12/21 رجوع به آگهی
1814271 مناقصه قرائت کنتورهای مشترکین و توزیع قبوض آب بهاء وصول درآمد و مطالبات در سطح استان 1397/12/11 1397/12/12
1666024 مناقصه خرید سیستم تزریق نمونه در دستگاه پلاروگرافی برای اندازه گیری فلزات سنگین در آب 1397/09/14 1397/09/18
1665810 مناقصه خرید سیستم پلاروگرافی برای اندازه گیری فلزات سنگین در آب 1397/09/14 1397/09/18
1655791 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1397/09/08 1397/09/13
1646749 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1397/09/01 1397/09/08
1514601 مناقصه خرید لوازم و اتصالات و قطعات نگهداری 1397/06/07 رجوع به آگهی
1503096 مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش 1397/05/27 1397/05/31
1487709 مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاها 1397/05/11 1397/05/17
1483901 مناقصه انجام امور بخشی از خدمات نگهبانی حمل و نقل سرایداری مشترکین آزمایشگاه 1397/05/08 1397/05/13
1477552 مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات ابرسانی روستاها 1397/05/01 1397/05/10
1456184 مناقصه خرید لوازم اتصالات و قطعات نگهداری و بهره برداری 1397/04/17 1397/04/23
1432432 مناقصه انجام امور بخشی از خدمات نگهبانی, حمل و نقل, سرایداری, مشترکین, آزمایشگاهی و ... 1397/04/09 1397/04/15
1429278 مناقصه اجرای تله متری شهرستانها 1397/04/06 رجوع به آگهی
1331211 مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستاها 1397/01/05 1397/01/17
1331210 مناقصه واگذاری اجرای پروژه آبرسانی به روستاها 1397/01/05 1397/01/16
1331207 مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع 1397/01/05 1397/01/17
صفحه 1 از 2