مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980355 مناقصه انجام عملیات نگهداری بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/09/03 1401/09/06
5970596 مناقصه انجام عملیات نگهداری بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/09/01 1401/09/06
5968645 مناقصه انجام عملیات نگهداری بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع اوری خطوط انتقال ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب 1401/08/30 1401/09/03
5963971 مناقصه انجام عملیات نگهداری بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع اوری خطوط انتقال 1401/08/29 1401/09/03
5903027 مناقصه انجام عملیات نگهداری بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع اوری خطوط انتقال ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب 1401/08/10 1401/08/14
5902685 مناقصه انجام عملیات نگهداری بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع اوری خطوط انتقال ایستگاه های پمپاژ 1401/08/10 1401/08/14
5890741 مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/08/07 1401/08/07
5890738 مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/08/07 1401/08/07
5890690 مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/08/07 1401/08/07
5769450 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل 11000 متر کابل مسی فشار متوسط 11، 20 و 33 کیلوولت 1401/07/18 1401/07/23
5761311 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل 11000 متر کابل مسی فشار متوسط 11، 20 و 33 کیلوولت 1401/07/16 1401/07/23
5758873 مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/07/14 1401/07/19
5755557 مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/07/12 1401/07/19
5715828 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری و کارهای باقیمانده 1401/06/30 1401/07/04
5714573 مناقصه عملیات اجرایی حفاری، کفشکنی، احیا و آزمایش پمپاژ چاه های آب شرب دستی 1401/06/30 1401/07/02
5714007 مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آبشیرین کن 1401/06/30 1401/06/31
5710507 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری و کارهای باقیمانده شبکه 1401/06/29 1401/07/04
5709648 مناقصه عملیات اجرایی حفاری، کفشکنی، احیا و آزمایش پمپاژ چاه های آب شرب دستی 1401/06/28 1401/07/02
5705664 مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن 1401/06/27 1401/06/31
5704355 مناقصه احداث طرح فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات طرح 1401/06/27 1401/06/31
صفحه 1 از 93