مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه انجام عملیات بهره برداری اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی ( متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین ، انتقال و توزیع آب ) 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیر آلات و اتصالات فولادی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله مانسمان درون چاهی 4 و 3 اینچ جهت چاههای سطح استان - خرید لوله UPVC سایزهای 3 و 4 اینچ و اتصالات جهت تجهیز چاههای استان 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین 41 دستگاه خودرو استیجاری همراه با راننده 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی ، ساختمان مکعبی و سایت و محوطه سازی 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه خرید لوله UPVC 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه خرید لوله مانسمان درون چاهی 4 و 3 اینچ-خرید لوله UPVC سایزهای 3 و 4 اینچ و اتصالات جهت تجهیز چاهها 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - خرید مقادیری لوله پلی اتیلن 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآلات اتصالات فولادی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه اتصالات پلی اتیلن 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی ، ساختمان مکعبی و سایت و محوطه سازی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه کمربند استیل 1400/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 86