مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازرسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت و تهیه ی انواع کالاهای مورد نیاز 1398/05/24 1398/05/24
خرید خدمات مشاوره بازرسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت و تهیه ی انواع کالاهای مورد نیاز شرکت آبفا 1398/05/22 1398/05/24
خرید خدمات مشاوره 1398/05/20 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره- بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه دستورالعمل بهره برداری طرح سامانه آبرسانی 1398/05/19 1398/05/19
خرید خدمات مشاوره-انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های سامانه آبرسانی 1398/05/19 1398/05/19
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های سامانه آبرسانی 1398/05/16 1398/05/19
خرید خدمات مشاوره جهت بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه دستورالعمل بهره برداری طرح سامانه آبرسا... 1398/05/16 1398/05/19
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های سامانه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها 1398/05/13 1398/05/13
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های سامانه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها 1398/05/10 1398/05/13
خرید تضمینی آب در بخش کاهش هدر رفت آب 1398/05/05 1398/05/10
صفحه 1 از 127