کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8036657 مناقصه عملیات اجرایی پایدار سازی خطوط اصلی شبکه آب شهر استان بوشهر 1403/03/08 1403/03/12
8028012 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی پایدار سازی خطوط اصلی شبکه آب شهر بیدخون شهرستان عسلویه استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/12
8026105 مناقصه عملیات اجرایی پایدار سازی خطوط اصلی شبکه آب شهر استان بوشهر 1403/03/06 رجوع به آگهی
8002438 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی برق رسانی تجهیز و راه اندازی چاه آب استان بوشهر 1403/02/30 1403/03/07
7988195 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی خط انتقال آب از مخزن 5000 تا 15000 مترمکعبی تاسیسات آبرسانی شهر برازجان به همراه احداث ساختمان استان بوشهر 1403/02/29 1403/03/02
7985950 مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب از مخزن 5000 تا 15000 مترمکعبی تاسیسات آبرسانی شهر استان بوشهر 1403/02/29 1403/03/02
7977783 مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب از مخزن 5000 تا 15000 مترمکعبی تاسیسات آبرسانی به همراه احداث ساختمان شیرآلات استان بوشهر 1403/02/26 1403/03/02
7969940 مناقصه عملیات تکمیلی پستهای برق طرح آبرسانی شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوهای MV ، فیدرهای ورودی سیستم ارت برق اضطراری و توزیع داخلی AC و DC استان بوشهر 1403/02/25 1403/02/29
7962162 مناقصه عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی استان بوشهر 1403/02/23 1403/02/29
7960916 مناقصه عملیات تکمیلی پستهای برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوهای MV ، فیدرهای ورودی سیستم ارت برق اضطراری و توزیع داخلی AC و DC استان بوشهر 1403/02/23 1403/02/29
7791113 مناقصه عملیات اجرایی حفر و کف شکنی و پمپاژ چاههای آب شرب استان بوشهر 1402/12/28 1403/01/11
7790827 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مخزن و تأسیسات جانبی استان بوشهر 1402/12/28 1403/01/11
7788438 مناقصه عملیات اجرایی پایدار سازی خطوط اصلی شبکه آب شهر استان بوشهر 1402/12/27 1403/01/15
7787226 مناقصه عملیات اجرایی حفر و کف شکنی و پمپاژ چاههای آب شرب استان بوشهر 1402/12/26 1403/01/11
7787083 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مخزن و تأسیسات جانبی شهر ریز استان بوشهر 1402/12/26 1403/01/11
7785856 مناقصه عملیات اجرایی حفر و کف شکنی و پمپاژ چاههای آب شرب استان بوشهر 1402/12/26 1403/01/11
7785692 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مخزن و تأسیسات جانبی استان بوشهر 1402/12/26 1403/01/11
7783784 مناقصه خدمات جامع مشترکین استان بوشهر 1402/12/24 1403/01/08
7782955 مناقصه خدمات جامع مشترکین استان بوشهر 1402/12/24 1403/01/08
7781820 مناقصه تجدید خدمات جامع مشترکین منطقه چهار استان بوشهر 1402/12/23 1403/01/08
صفحه 1 از 109