مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه 23 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آماده سازی تا مرحله دسترسی گذر 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه اجرای آماده سازی تا مرحله دسترسی گذر سلامت 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه اجرای اماده سازی تا مرحله دسترسی گذر 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه واگذاری اجرای اماده سازی تا مرحله دسترسی گذر 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه اجرای بخشی از دیوار و حصار، غسالخانه و سرویس بهداشتی - خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آبرسانی - پیاده روها 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی فاز 6 شهر جدید عالیشهر 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از دیوار و حصار ، غسالخانه و سرویس بهداشتی آرامستان شهر جدید عالیشهر 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پیاده روهای 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پیاده روهای فاز 2 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه اجرای بخشی از دیوار و حصار، غسالخانه و سرویس بهداشتی - خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آبرسانی - پیاده روها 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بخشی از دیوار و حصار ، غسالخانه و سرویس بهداشتی آرامستان - عملیات خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه اجرای بخشی از دیوار و حصار ، غسالخانه و سرویس بهداشتی 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه - اجرای بخشی از دیوار و حصار ، غسالخانه و سرویس بهداشتی آرامستان - عملیات خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای بخشی از دیوار و حصار ، غسالخانه و سرویس بهداشتی آرامستان - عملیات خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بخشی از دیوار و حصار، غسالخانه و سرویس بهداشتی آرامستان 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه - اجرای بخشی از دیوار و حصار، غسالخانه و سرویس بهداشتی - عملیات خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه اجرای آماده سازی تا مرحله دسترسی گذر 1400/05/21 1400/05/24
مناقصه اجرای آماده سازی تا مرحله دسترسی 1400/05/21 1400/05/24
صفحه 1 از 22