مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروهای خدماتی عمومی سازمان 1398/06/16 1398/06/20
تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان 1398/06/16 1398/06/20
خرید پکیج ایستگاه پمپاژ 1398/06/09 1398/06/10
خرید پکیج ایستگاه پمپاژ 1398/06/07 1398/06/10
خرید پکیج ایستگاه پمپاژ 1398/06/07 1398/06/10
تامین نیروهای کارشناسی فنی ،حقوقی، سامانه 131 و مشاور انتظامی امور اراضی 1398/05/01 1398/05/03
تامین نیروهای کارشناس فنی، حقوقی، سامانه 131 و مشاور انتظامی در قالب قرارداد حجمی مدیریت امور اراضی 1398/04/10 1398/04/13
تکمیل ایستگاه پمپاژ 1398/03/26 1398/03/30
واگذاری تکمیل ایستگاه پمپاژ 1398/03/26 1398/03/30
تکمیل جاده بین مزارع 1398/03/21 1398/03/21
صفحه 1 از 100