مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاه و شبکه آبیاری تحت فشار اراضی تحت پوشش ایستگاه پمپاژ زوران چم... 1399/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاه و شبکه آبیاری تحت فشار اراضی تحت پوشش ایستگاه پمپاژ چم کبود خ... 1399/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاه و شبکه آبیاری تحت فشار اراضی تحت پوشش ایستگاه پمپاژ میشاخور ش... 1399/08/24
تکمیل ایستگاه و شبکه آبیاری تحت فشار اراضی 1399/08/14 رجوع به آگهی
خرید واکسن تب برفکی دوزگاوی ( به مقدار ۱۱۰۰۰۰ دز) 1399/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارت ناشی از سیل به ایستگاههای پمپاژ بالای 100 لیتر باغ جایدر شهر... 1399/06/10
تامین نیروهای خدمات عمومی 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان 1399/06/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان 1399/06/06
بازسازی خسارات ناشی از سیل 1399/06/01 1399/06/02
صفحه 1 از 140