مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5755371 مناقصه تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان 1401/07/12 1401/07/17
5682117 مناقصه واگذاری تکمیل ایستگاه پمپاژ 1401/06/22 1401/06/27
5675710 مناقصه تکمیل بند انحرافی 1401/06/20 1401/06/23
5631742 مناقصه واگذاری تکمیل ایستگاه پمپاژ 1401/06/07 1401/06/09
5527546 مناقصه احداث استخر ذخیره آب 1401/05/08 1401/05/09
5298285 مناقصه واگذاری احداث ساختمان 1401/03/13 1401/03/16
5283714 مناقصه تأمین نیروهای کارشناس فنی ، حقوقی و سامانه 131 1401/03/11 1401/03/16
5267040 مناقصه واگذاری احداث ساختمان مرکز جهاد کشاورزی 1401/03/10 1401/03/16
5210651 مناقصه تامین نیروهای کارشناس فنی، حقوقی و سامانه 131 در قالب قرارداد حجمی مدیریت امور اراضی استان 1401/02/25 1401/02/29
5093541 مناقصه - خرید و نصب ورق ژئوممبران از جنس پلی اتیلن 1401/01/28 1401/01/31
5080279 مناقصه نظارت بر بهره برداری و نگهداری سامانه های نوین آبیاری - نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های آبیاری تحت فشار 1401/01/27 1401/02/01
5045933 مناقصه واگذاری تکمیل ایستگاه پمپاژ 1401/01/20 1401/01/25
5000003 مناقصه استخر ذخیره آب ژئوممبران در سطح استان 1400/12/19 1400/12/22
4988221 مناقصه احداث ساختمان مرکز جهاد کشاورزی 1400/12/16 1400/12/18
4943635 مناقصه اجرای خط انتقال آب 1400/12/11 1400/12/14
4758012 مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ 1400/11/05 1400/11/09
4741160 مناقصه اجرای خط انتقال آب 1400/10/30 1400/11/04
4650792 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/09/30 1400/10/04
4624374 مناقصه عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ - تکمیل ایستگاه پمپاژ 1400/09/24 1400/09/24
4563483 مناقصه استخر ذخیره آب ژئوممبران در سطح استان 1400/09/10 1400/09/14
صفحه 1 از 73