مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات بهره برداری،نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی مناطق روستایی شهرستانها 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارزیابی کیفی(فشرده) انجام عملیات بهره برداری،نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرس... 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسا... 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات امور مشترکین روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار استان بوشهر 1398/10/18 1398/10/22
خدمات حمل و نقل، ایاب و ذهاب و ماموریتهای اداری 1398/10/04 1398/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل ونقل،ایاب ذهاب وماموریت های اداری 1398/10/03 1398/10/07
خدمات حمل و نقل، ایاب و ذهاب و ماموریتهای اداری 1398/10/03 1398/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیس... 1398/09/26 1398/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیس... 1398/09/26 1398/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبر... 1398/09/26 1398/09/30
صفحه 1 از 16