مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، اپراتور، تعمیرکار، خدماتی و غیره شاغل در واحدهای تولید شمش آلومینیوم 1400/10/29 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات احداث فونداسیون،تامین تجهیزات، نصب برج و سیم کشی خط ۱۳۲ کیلوولت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید طراحـی و بهسازی محور دستوران - منیدر در استان خراسان رضوی (به روش طرح و ساخت) 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه احداث راه دسترسی 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عملیات اتصال راه دسترسی معدن 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه اجرای زیرسازی و ابنیه فنی باند دوم قطعه 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای انجام عملیات احداث پست 20/132 کیلوولت 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه احداث زیربناهای معادن (راهسازی) - اجرای عملیات اتصال راه دسترسی معدن سرب و روی - اجرای زیرسازی و ابنیه فنی و... 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه احداث زیربناهای معادن (راهسازی) 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث زیربناهای معادن (راهسازی) 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تامین تجهیزات و احداث شبکه توزیع و تغذیه و چهار واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز (T.B.S) 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه پروژه تامین تجهیزات و احداث شبکه توزیع و تغذیه و چهار واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز (T.B.S) در منطقه انرژی بر 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تنکسین، تعمیرکار، و کارگر خدماتی شاغل در واحدهای تعمیراتی 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه بهسازی جاده دسترسی شمالی 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه بهسازی جاده دسترسی شمالی 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه بهسازی جاده دسترسی شمالی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی جاده دسترسی شمالی منطقه ویژه اقتصادی 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه واگذاری بهسازی جاده 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه احداث باند غربی لاین شمالی- جنوبی و باند شمالی لاین شرقی- غربی از معابر اصلی (1-St و 2-St) سایت ۲۵۰ هکتاری 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث باند غربی لاین شمالی- جنوبی و باند شمالی لاین شرقی- غربی از معابر اصلی (1-St و 2-St) سایت ۲۵۰ هکتاری 1400/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52