مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996006 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه 20 کلو ولت و روشنایی 1401/09/08 1401/09/14
5986595 مناقصه حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 متر مکعب 1401/09/06 1401/09/09
5985243 مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50 هزار متر در محدوده های اکتشافی 1401/09/06 1401/09/09
5984990 مناقصه حفر" ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدودههای 1401/09/06 1401/09/09
5981370 مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50 هزار متر در محدوده های اکتشافی 1401/09/05 1401/09/09
5981325 مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) 1401/09/05 1401/09/09
5981309 مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی استان 1401/09/05 1401/09/09
5981281 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50 هزار متر در محدوده های اکتشافی ایمیدرو 1401/09/05 1401/09/09
5981275 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب 1401/09/05 1401/09/09
5975828 مناقصه تهیه و تأمین،حمل، نصب، پکینگ ها نازل ها، ساپورت ها، لوله ها، قطره گیرها و اتصالات برج تر WC2 واحد 25 1401/09/02 1401/09/03
5974489 مناقصه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای عملیات کنترل سیلاب 1401/09/02 1401/09/05
5971935 مناقصه نظارت بر اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت 1401/09/01 1401/09/05
5966884 مناقصه احداث ساختمانهای منطقه (شامل کنترل ورود و خروج و نگهبانی، باسکول،درب و 1401/08/30 1401/09/06
5960698 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی 1401/08/28 1401/09/01
5958939 مناقصه اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی 1401/08/28 1401/09/05
5956188 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین یکدستگاه مکانیزه گلگذاری انفجار 1401/08/26 1401/09/01
5950980 مناقصه خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته براساس نیاز خریدار 1401/08/24 1401/08/30
5928744 مناقصه انجام عملیات بازسازی و نوسازی 3 طبقه پارکینگ ساختمان مرکزی 1401/08/18 1401/08/25
5927924 مناقصه انجام عملیات بازسازی و نوسازی 3 طبقه پارکینگ ساختمان 1401/08/17 1401/08/25
5913692 مناقصه انجام عملیات بازسازی و نوسازی 3 طبقه پارکینگ ساختمان مرکزی سازمان 1401/08/14 1401/08/25
صفحه 1 از 65