مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیاده روسازی ضلع جنوبی بلوار 1400/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای دال بتنی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیاده روسازی مسیر رفت بلوار 1400/11/02 1400/11/12
مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول ، جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابان های شهر 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول-جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابان 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول ، جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابان ها 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول ، جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابان های شهر در محدوده خدماتی شهر 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابان های شهر در محدوده خدماتی شهر 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی تنظیف معابر و خیابانهای شهر در محدوده ی خدماتی شهر ایذه 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه لایروبی و لجن برداری جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابان های شهر 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - شیفت شب و سایر مواردی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات آبیاری, حفظ و نگهداری, گسترش و مراقبت از فضای سبز ، پارک ها، میادین و بلوارهای سطح شهر 1400/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - شیفت شب 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - شیفت شب 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات آبیاری, حفظ و نگهداری, گسترش و مراقبت از فضای سبز ، پارک ها، میادین و بلوارهای سطح شهر و سایر 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - شیفت شب 1399/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله دوم مناقصه واگذاری عملیات آبیاری ، حفظ و نگهداری و گسترش و مراقبت از فضای سبز 1399/11/12 1399/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله دوم مناقصه جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری - شیفت شب 1399/11/12 1399/11/16
مناقصه واگذاری عملیات آبیاری, حفظ و نگهداری, گسترش و مراقبت از فضای سبز 1399/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری - شیفت شب 1399/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15