مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط 20 کیلو ولت 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه واگذاری احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط 20 کیلو ولت شهرک صنعتی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط 20 کیلو ولت 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه واگذاری عملیات خاکی تا حد بستر خیابان ها- احداث جدول گذاری، روسازی و آسفالت برخی خیابان ها 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خاکی تا حد بستر خیابان ها- احداث جدول گذاری، روسازی و آسفالت برخی خیابان ها 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خاکی تا حد بستر خیابانهای فاز سه شهرک صنعتی 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه احداث جدول گذاری، روسازی و آسفالت برخی خیابانهای شهرک صنعتی 1400/09/27 1400/10/02
مناقصه عملیات خاکی تا حد بستر خیابان های فاز سه شهرک صنعتی 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه عملیات خاکی تا حد بستر خیابان های فاز سه شهرک صنعتی 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه احداث شبکه توزیع آب فاز سه شهرک صنعتی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه توزیع آب فاز سه شهرک صنعتی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی 1400/05/21 1400/05/25
مناقصه احداث مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی 1400/05/20 1400/05/25
مناقصه تجدید اول احداث مجتمع کارگاهی 1400/05/20 1400/05/25
مناقصه احداث مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی بوشهر2 1400/04/26 1400/04/31
مناقصه - احداث مجتمع کارگاهی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات HSEE(ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) و آتش نشانی شهرکهای صنعتی - بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب، ایستگاه پمپاژ و ایستگاه لیفت و سیستم استفاده مجدد از پساب فاضلاب شهرک... 1400/03/20 1400/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب، ایستگاه پمپاژ 1400/03/19 1400/03/24
مناقصه انجام خدمات HSEE(ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) و آتش نشانی شهرکهای صنعتی - بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب، ایستگاه پمپاژ و ایستگاه لیفت و سیستم استفاده مجدد از پساب فاضلاب شهرک... 1400/03/19 1400/03/24
صفحه 1 از 11