مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات HSFE ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی و آتش نشانی 1399/03/18 1399/03/21
واگذاری انجام خدمات HSFE ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی و آتش نشانی 1399/03/17 1399/03/21
احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط 20 کیلوولت 1398/12/13 1398/12/15
احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط 20 کیلوولت 1398/12/12 1398/12/15
صدور مجوز ایجاد یک ناحیه یا شهرک صنعتی غیردولتی در بخش ها 1398/10/28 رجوع به آگهی
صدور مجوز ایجاد یک ناحیه یک شهرک صنعتی غیر دولتی 1398/10/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی ) و آتش نشانی شهرک های صنعتی 1398/08/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت ، محیط زیست و انرژی) و آتش نشانی شهرکهای صنعتی 1398/07/07 1398/07/10
انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت ، محیط زیست و انرژی) و آتش نشانی شهرکهای صنعتی 1398/07/06 1398/07/10
واگذاری آماده سازی تا حد مسیر st-35-06 1398/02/29 1398/03/01
صفحه 1 از 17