مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986745 مناقصه انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای سطحی 1401/09/06 1401/09/14
5983711 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی احداث جاده سلامت 1401/09/05 1401/09/14
5983709 مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک 1401/09/05 1401/09/14
5983682 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای سطحی شهر شهریار 1401/09/05 1401/09/14
5982258 مناقصه احداث جاده سلامت 1401/09/05 1401/09/14
5982125 مناقصه پوشش بیمه ای شامل بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان 1401/09/05 1401/09/06
5981545 مناقصه واگذاری بهسازی و ساماندهی پارک 1401/09/05 1401/09/14
5978650 مناقصه اجرای نرده حفاظتی حاشیه معبر (گارد ریل) در سطح شهر 1401/09/03 1401/09/12
5977360 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی تجهیز فرهنگسرای 1401/09/02 1401/09/12
5977355 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی تکمیل فاز اول اورژانس 1401/09/02 1401/09/12
5976592 مناقصه تکمیل فاز اول ساختمان اورژانس 1401/09/02 1401/09/12
5975276 مناقصه تجهیز فرهنگسرا 1401/09/02 1401/09/12
5974559 مناقصه اجرای نرده حفاظتی حاشیه معبر گاردریل 1401/09/02 1401/09/12
5962517 مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی استخر 1401/08/29 1401/08/30
5962305 مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی فرهنگسراها و مکانهای فرهنگی 1401/08/29 1401/08/30
5962202 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انتخاب شرکت بیمه ای تکمیلی درمان و افراد تحت تکفل 1401/08/28 1401/09/06
5959382 مناقصه پوشش بیمه ای شامل بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان کارفرما 1401/08/28 1401/09/06
5942133 مناقصه تجدید مناقصه عمومی بازسازی و تعمیر اساسی فرهنگسراها و مکانهای فرهنگی و ورزشی 1401/08/22 1401/08/30
5942128 مناقصه تجدید مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی استخر 1401/08/22 1401/08/30
5942123 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب سایبان پارکینگ شهرداری 1401/08/22 1401/08/30
صفحه 1 از 116