مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری معابر 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر مرکز شهر و منطقه 3 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه در نظر دارد پروژه های عمرانی در خصوص (کیسینگ اوله گاز ـ تکمیل فرهنسگرا) نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدول گذاری معابر 1400/03/28 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بوستان 1400/03/28 1400/04/05
مناقصه تکمیل بوستان 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان کلانتری 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پارک و فضای سبز 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک و فضای سبز 1400/03/25 1400/04/03
مناقصه تکمیل سرای محله و مسجد امام 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل فرهنگسرا 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه کیسینگ لوله گاز 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه لگه گیری و ترمیم نوارهای حفاری معابر 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه احداث ساختمان کلانتری 1400/03/22 1400/03/29
مناقصه کیسینگ اوله گاز-تکمیل فرهنگسرا 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان کلانتری 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سرای محله و مسجد امام 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سرای محله و مسجد 1400/03/18 1400/03/25
مناقصه زیرسازی و جدول گذاری 1400/03/18 1400/03/25
صفحه 1 از 81