کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105914 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شناسایی سرمایه گذار واجد الشرایط جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری-مسکونی موسوم به مروارید شهریار استان تهران 1403/03/26 1403/04/03
8099140 مناقصه شناسایی سرمایه گذار واجد شرایط جهت مشارکت در ساخت پروژه ی تجاری - مسکونی استان تهران 1403/03/24 1403/04/03
8097087 مناقصه برون سپاری خدمات غسل و کفن ، نصب سنگ ، حفر قبور پراکنده ، نگهداری و نظافت فضای سبز و تامین راننده حمل متوفی و ... استان تهران 1403/03/23 1403/03/23
8097021 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از قبیل لباس عملیاتی، چکمه آتش نشانی و هود آتش نشانی استان تهران 1403/03/23 1403/03/23
8085090 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی احداث و تجهیز برج عملیانی آتش نشانی استان تهران 1403/03/21 1403/03/30
8079859 مناقصه احداث و تجهیز برج عملیاتی آتش نشانی استان تهران 1403/03/20 1403/03/30
8077451 مناقصه لکه گیری جداول و پیاده روهای معابر استان تهران 1403/03/20 رجوع به آگهی
8076365 مناقصه لکه گیری جداول و پیاده روهای معابر استان تهران 1403/03/20 1403/03/27
8073156 مناقصه واگذاری زنده گیری ، جمع آوری ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بدون صاحب ، عقیم سازی ، تزریق واکسن ، و انتقال و تحویل به مراکز نگهداری و پناهگاه های خارج از شهرستان استان تهران 1403/03/19 1403/03/20
8073045 مناقصه لکه گیری آسفالت معابر استان تهران 1403/03/19 1403/03/19
8072198 مناقصه حفر چاه در معابر مناطق و نواحی استان تهران 1403/03/19 1403/03/27
8072116 مناقصه واگذاری زیرسازی و جدول گذاری معابر استان تهران 1403/03/19 1403/03/21
8071961 مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر استان تهران 1403/03/19 1403/03/23
8071684 مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر منطقه (4) استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
8070707 مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر استان تهران 1403/03/19 1403/03/22
8065854 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقه عمومی حفر چاه در معابر مناطق و نواحی استان تهران 1403/03/16 1403/03/27
8065850 مناقصه خرید تجهیزات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان تهران 1403/03/16 1403/03/23
8065589 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه برون سپاری خدمات غسل و کفن ، نصب سنگ ، حفر قبور پراکنده ، نگهداری و نظافت فضای سبز و تامین راننده حمل متوفی و ... استان تهران 1403/03/16 1403/03/23
8065588 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی زیرسازی و جدول گذاری معابر منطقه 3 و ناحیه وائین استان تهران 1403/03/16 1403/03/23
8065586 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی لکه گیری جداول و پیاده روهای معابر مناطق 3 و 4 و ناحیه رزکان استان تهران 1403/03/16 1403/03/17
صفحه 1 از 157