مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کیسه اسپتیک ۵ لایه ۲۲۰ کیلویی برند GOGLIO- خرید انواع پاکت کامپوزیت پودر خشک 1400/10/19 1400/10/29
مناقصه خرید بشکه فلزی کونیکال 218 متری 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کیسه اسپتیک ۵ لایه ۲۲۰ - خرید ۲ انواع پاکت کامپوزیت پودر شیرخشک 1400/10/04 1400/10/14
مناقصه خرید انواع پاکت کامپوزیت پودر شیر خشک 1400/10/04 1400/10/04
مناقصه خرید کیسه اسپتیک 5 لایه 1400/10/04 1400/10/04
مناقصه خرید مخزن تولید پنیر اولیه 1400/09/29 1400/09/28
مناقصه خرید مخزن تولید پنیر اولیه Eight V at 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع و فروش محصولات 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه چاپگر لیزر جت 1400/09/24 1400/10/04
مناقصه خرید بشکه فلزی کونیکال 218 لیتری 1400/09/22 1400/10/02
مناقصه خرید بشکه فلزی کونیکال 218 لیتری 1400/09/22 1400/09/22
مناقصه واگذاری توزیع و فروش محصولات برند سریر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع و فروش محصولات پودری 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه خرید دستگاه چاپگر لیزر جت Fiber 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه چاپگر لیزر جت FIBER 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه خرید انواع کارتن و دایکات 1400/09/02 1400/09/01
مناقصه خرید انواع کارتن و دایکات 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان انتخاب پیمانکار توزیع و فروش محصولات 1400/08/28 1400/08/27
مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع و فروش محصولات برند سریر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع و فروش محصولات پودری 1400/08/25 1400/09/04
صفحه 1 از 18