مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات ریتیوب کندانسور 1397/12/01 1397/12/07
واگذاری انجام آزمایشات و معاینات ادواری پرسنل خود 1397/11/30 1397/12/07
واگذاری تهیه و ساخت آب بندهای توربین و توربین توربوفید پمپ واحد 4 1397/11/30 رجوع به آگهی
انجام عملیات ریتیوب کندانسور 1397/11/30 1397/12/07
واگذاری خرید 200.000 کیلو گرم پلی آلومینیوم کلراید جامد 1397/11/30 1397/12/07
واگذاری خرید 200.000 کیلو گرم پلی آلومینیوم کلراید جامد 1397/11/29 1397/12/07
واگذاری تهیه و ساخت آب بندهای توربین و توربین توربوفید پمپ واحد 4 1397/11/29 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی انجام عملیات تعویض نما و نم گیر FRP-P-P برج خنک کن ردیف 5 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات تعویض نما و نم گیر FRP-P-P برج خنک کن 1397/11/13 رجوع به آگهی
انجام عملیات تعویض نما و نم گیر FRP-P-P برج خنک کن 1397/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 173