مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز 1398/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات پشتیبانی فنی تخصصی نظارت و اداری خود 1398/02/09 رجوع به آگهی
فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مواد، ساخت و تحویل 30 بشکه روغن نسوز هیدرولیک 1398/02/10 رجوع به آگهی
ساخت 4 عدد گیربکس برج خنک کن 1398/02/09 1398/02/17
واگذاری تهیه مواد، ساخت و تحویل 30 بشکه روغن نسوز هیدرولیک ایرانی 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات پشتیبانی فنی تخصصی نظارت و اداری خود 1398/02/08 رجوع به آگهی
ساخت 4 عدد گیربکس برج خنک کن 1398/02/08 1398/02/17
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات تنظیفات و آبدارخانه های خود 1398/02/03 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران در زمینه خدمات پشتیبانی فنی و تخصصی، نظارت و اداری خود 1397/12/28 1398/01/17
صفحه 1 از 175