مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001360 مناقصه عملیات بازسازی و سخت کاری چرخ دنده های گیربکس فید پمپ واحدهای نیروگاه 1401/09/09 1401/09/19
5999677 مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل قطره گیرهای برج خنک کن 1401/09/09 1401/09/19
5999564 مناقصه خرید 500.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع 1401/09/09 1401/09/15
5999333 مناقصه خرید 4300 کیلوگرم روغن کنترل OMTI 1401/09/09 1401/09/15
5996392 مناقصه واگذاری خرید و نصب ورق های نمای برج خنک کن 1401/09/08 1401/09/15
5994795 مناقصه واگذاری خرید و نصب ورق های نمای برج خنک کن 1401/09/08 رجوع به آگهی
5994673 مناقصه خرید کلرورفریک مایع 1401/09/08 1401/09/15
5994423 مناقصه خرید 2300 کیلو گرم روغن کنترل OMTI 1401/09/08 1401/09/15
5993944 مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل قطره گیرهای برج خنک کن 1401/09/08 1401/09/15
5992714 مناقصه واگذاری خرید و نصب ورق های نمای برج خنک کن 1401/09/07 1401/09/15
5990287 مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل قطره گیرهای برج خنک کن 1401/09/07 1401/09/15
5981177 مناقصه خرید یک دستگاه جت پرشر فشار قوی 500 بار به همراه متعلقات آن 1401/09/05 1401/09/09
5974458 مناقصه خرید یک دستگاه جت پرشر فشار قوی 500 بار 1401/09/02 1401/09/09
5944648 مناقصه خرید 20/000کیلو گرم اسید سیتریک مونوهیدرات 1401/08/23 1401/08/29
5940138 مناقصه خرید 20/000کیلو گرم اسید سیتریک مونوهیدرات و تعمیرات اساسی واحد 1401/08/22 1401/08/29
5920537 مناقصه واگذاری عملیات رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات 1401/08/16 1401/08/19
5682570 مناقصه خرید 10/000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات 1401/06/22 1401/06/30
5678354 مناقصه خرید 10/000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات 1401/06/21 1401/06/30
5650945 مناقصه خرید 1/500/000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی 1401/06/13 رجوع به آگهی
5647109 مناقصه خرید 1/500/000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی 1401/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 103