مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و تحویل مواد اولیه غذایی و ظروف یک بار مصرف 1398/06/24 1398/06/31
تهیه و تحویل مواد اولیه غذایی و ظروف یک بار مصرف 1398/06/23 1398/06/31
واگذاری پشتیبانی از خدمات فنی، کارگاهی و تاسیساتی خود 1398/06/02 1398/06/09
پشتیبانی از خدمات فنی، کارگاهی و تاسیساتی 1398/05/30 1398/06/09
واگذاری خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد 1398/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد 1398/05/16 رجوع به آگهی
پشتیبانی از خدمات فنی-کارگاهی و تاسیساتی نیروگاه 1398/05/09 1398/05/12
واگذاری خرید 1/000/000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی مورد نیاز 1398/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری پشتیبانی از خدمات فنی، کارگاهی و تاسیساتی 1398/05/05 1398/05/12
خرید 30.000 کیلوگرم تری سدیم فسفات 1398/05/05 1398/05/12
صفحه 1 از 177