مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 1.000.000 کیلوگرم کلروفریک مایع مورد نیاز نیروگاه 1398/12/08 رجوع به آگهی
خرید و نصب تجهیزات ابزار دقیقی برج های خنک کن فاز یک و دو مورد نیاز خود 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری ریتیوب کویل اوپراتور آب مقطر ساز 1398/11/30 رجوع به آگهی
خرید 1.000.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع 1398/11/30 رجوع به آگهی
خرید 1.000.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع مورد نیاز 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری ریتیوب کویل اوپراتور آب مقطر ساز 1398/11/29 1398/12/07
واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1398/11/26 1398/12/03
واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی واحدهای شماره 1 تا 6 1398/11/23 1398/12/03
خرید میلگرد 1398/11/20 رجوع به آگهی
خرید ملیگردهای مورد نیاز نیروگاه 1398/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 182