کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7920987 مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری استان خوزستان 1403/02/16 1403/02/20
7918667 مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری( وانت ، سواری ، کامیونت، بک هو و خودروی حمل زباله) نیروگاه رامین استان خوزستان 1403/02/16 1403/02/20
7917206 مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری (وانت سواری، کامیونت یک هوو و خودروی حمل زباله) استان خوزستان 1403/02/13 1403/02/20
7859837 مناقصه تهیه مواد ساخت قطره گیر مدرنیزه از جنس pp برای یک برج خنک کن 5 سل استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/04
7856037 مناقصه تهیه مواد، ساخت قطره گیر مدرنیزه از جنس pp برای یک برج خنک کن (5 سل) نیروگاه استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/04
7853649 مناقصه تهیه مواد ساخت قطره گیر مدرنیزه از جنس pp برای یک برج خنک کن5 استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/04
7830156 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری( وانت ، سواری ، کامیونت، بک هو و خودروی حمل زباله) نیروگاه استان خوزستان 1403/01/25 1403/01/30
7823556 مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری (وانت سواری، کامیونت، بک هول و خودروی حمل زباله) استان خوزستان 1403/01/21 1403/01/30
7820736 مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری (وانت سواری، کامیونت، بک هول و خودروی حمل زباله) استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/30
7819082 مناقصه خرید 9200 کیلوگرم روغن کنترل فسفات استر ایرانی استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/28
7814447 مناقصه خرید 92/00 کیلوگرم روغن کنترل فسفات استرایرانی استان خوزستان 1403/01/19 1403/01/28
7813267 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ واحد شماره 2 نیروگاه رامین استان خوزستان 1403/01/19 1403/01/27
7812029 مناقصه فراخوان پشتیبانی نیروی انسانی دیپلم، زیر دیپلم استان خوزستان 1403/01/18 1403/01/21
7812019 مناقصه فراخوان پشتیبانی نیروی انسانی دیپلم زیر دیپلم و اورهال شاغل استان خوزستان 1403/01/18 1403/01/21
7811521 مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ واحد شماره 2 خود استان تهران 1403/01/18 1403/01/27
7811111 مناقصه فراخوان پشتیبانی نیروی انسانی دیپلم زیر دیپلم و اورهال شاغل استان خوزستان 1403/01/18 1403/01/21
7809752 مناقصه خرید 92/00 کیلوگرم روغن کنترل فسفات استرایرانی استان خوزستان 1403/01/18 1403/01/28
7808359 مناقصه پشتیبانی نیروی انسانی دیپلم، زیر دیپلم و اورهال شاغل در نیروگاه استان خوزستان 1403/01/16 1403/01/21
7795713 مناقصه تأمین و پشتیبانی نیروی انسانی حراست نیروگاه استان خوزستان 1403/01/07 1403/01/15
7736936 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مواد، ساخت قطره گیر مدرنیزه از جنس pp برای یک برج خنک کن (5 سل) نیروگاه استان خوزستان 1402/12/12 1402/12/16
صفحه 1 از 113