کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388103 مناقصه خرید 300.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/14
7367675 مناقصه خرید 1.000.000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/08
7365094 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1.000.000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/08
7361489 مناقصه خرید اسیدسولفوریک صنعتی استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/08
7359317 مناقصه خرید 10/000 شاخه لوله کندانسور فاز 1 و 2 استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/08
7359225 مناقصه خرید یک دستگاه جت پرشر فشار قوی 500 بار به همراه متعلقات بهره برداری استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/07
7356532 مناقصه خرید 10/000 شاخه لوله کندانسور استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/08
7350645 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2300 کیلو گرم روغن کنترلOMTI استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/04
7348277 مناقصه خرید 2300 کیلوگرم روغن کنترل OMTI استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/04
7343833 مناقصه خرید 2300 کیلوگرم روغن کنترل OMTI استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/04
7287817 مناقصه خرید 2.000.000کیلوگرم نمک صنعتی استان خوزستان 1402/08/20 1402/08/24
7284042 مناقصه خرید 2.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی استان خوزستان 1402/08/17 1402/08/24
7280190 مناقصه خرید نمک صنعتی استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/24
7226344 مناقصه خرید 10/000 کیلوگرم رزین آنیونی قوی و 6/000 کیلوگرم رزین کاتبونی استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7224452 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 10.000 کیلوگرم رزین آنیونی قوی و 6.000 کیلوگرم رزین کاتیونی استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7217365 مناقصه خرید 10/000 کیلوگرم رزین آنیونی قوی و 6/000 کیلوگرم رزین کاتبونی استان خوزستان 1402/07/30 1402/08/07
7215309 مناقصه تهیه مواد، دوخت و تحویل لباس کار پرسنل شاغل نیروگاه استان خوزستان 1402/07/29 1402/08/03
7211317 مناقصه فراخوان تهیه مواد دوخت و تحویل لباس کار پرسنل شاغل استان خوزستان 1402/07/27 1402/08/03
7202426 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 500.000 کیلوگرم کلرورفریک مایع استان خوزستان 1402/07/25 1402/07/29
7199688 مناقصه خرید 500/000 کیلوگرم کلرورفریک مایع استان خوزستان 1402/07/24 1402/07/29
صفحه 1 از 109