مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه شرکت در سطح استان و خارج از استان ( خودروهای استیجاری ) 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه اجرای 3000 متر شبکه فاضلاب هفشجان با لوله پلی اتیلن 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 3000 متر شبکه فاضلاب هفشجان با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 200 میلیمتر 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی ستاد 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان خانمیرزا 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه شرکت در سطح استان 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات آب 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات آب شرب 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه اجرای شبکه فاضلاب شهر 1400/08/09 1400/08/13
مناقصه طوقه و دریچه فاضلابی 1400/07/08 1400/07/11
مناقصه اجرای شبکه فاضلاب 1400/07/07 1400/07/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن( HDPE-PE100) 1400/07/07 1400/07/11
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه راهبری، اپراتوری، حفاظت تاسیسات آب و تعمیر و رفع حوادث شبکه و انشعابات آب 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات آبرسانی سیار با تانکر 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین کیت انشعاب آب(تکی و کلکتوری) و کیت انشعاب فاضلاب 1400/05/07 1400/05/14
مناقصه تامین و تعویض کنتورهای آب خراب و کم کارکرد 1400/05/06 1400/05/14
صفحه 1 از 18