کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7377862 مناقصه 6 ردیف مناقصه : - تجهیز آمفی تئاتر خرید و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سالن - خرید و نصب تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی انتظامی، اخباری و اخطاری و تهیه رنگ و اجرای خط کشی- رنگ آمیزی ترافیکی... استان البرز 1402/09/06 1402/09/06
7377829 مناقصه واگذاری 6 ردیف مناقصه و مزایده شامل: تجهیز آمفی تئاتر (خرید و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سالن) - خرید و نصب تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی (انتظامی، اخباری و اخطاری) و تهیه رنگ و اجرای خط... استان البرز 1402/09/06 1402/09/06
7354717 مناقصه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر(کاهش تصادفات سطح شهر) استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7354325 مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی ترافیکی بلوک های عابر پیاده، سرعتگاه و کف نوشته در معابر سطح شهر(شماره فراخوان 2002050288000163 استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7354323 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات ایمنی و تابلو های ترافیکی(انتظامی، اخباری و اخطاری) و تهیه رنگ و اجرای خط کشی ایستگاه های تاکسی و اتوبوس و استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7354315 مناقصه تجهیز آمفی تئاتر گلستان (خرید و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سالن) استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7354275 مناقصه خرید و حمل و نصب لوازم بازی، ست تندرستی و کفپوش گرانولی پارکی مورد نیاز پارک های سطح منطقه استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7354020 مناقصه 6 ردیف مناقصه : - تجهیز آمفی تئاتر خرید و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سالن- خرید و نصب تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی - رنگ آمیزی ترافیکی بلوکهای عابر پیاده سرعتگاه و کف نوشته - خرید و نصب... استان البرز 1402/08/29 1402/09/06
7353481 مناقصه 2ردیف مناقصه و واگذاری 3 ردیف مزایده شامل : تامین نیروی انسانی خدماتی - خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی جداول جداره ها و ... - شهر بازی پارک- دکه استان تهران 1402/08/29 1402/08/29
7352083 مناقصه 2 ردیف مناقصه و 3 ردیف مزایده شامل : 1- تامین نیروی انسانی خدماتی 2- خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی جداول جداره ها 3- شهر بازی پارک بهشت 4- شهربازی نسترن 5- دکه ضلع شرقی پارک تندرستی استان تهران 1402/08/29 1402/08/29
7344274 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- بهبود عبور و مرور شهری جدولگذاری و پیاده رو سازی معابر سطح منطقه احداث ساختمان سرای محله منطقه استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7343272 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- بهبود عبور و مرور شهری جدولگذاری و پیاده روسازی معابر سطح - احداث ساختمان سرای محله منطقه استان البرز 1402/08/27 1402/08/27
7300116 مناقصه رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی جداول استان البرز 1402/08/22 1402/08/29
7300106 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدماتی استان البرز 1402/08/22 1402/08/29
7299723 مناقصه 5 ردیف مناقصه و مزایده شامل : 1- تامین نیروی انسانی خدماتی در شورای اسلامی 2- خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی جداول جداره ها استان تهران 1402/08/22 1402/09/09
7299002 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد مناقصه 3 مورد مزایده تامین نیروی انسانی خدماتی- خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی جداول جداره ها استان تهران 1402/08/22 1402/08/29
7290412 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- بهبود عبور و مرور شهری جدولگذاری و پیاده روسازی معابر سطح - احداث ساختمان سرای محله منطقه استان البرز 1402/08/20 1402/08/27
7290230 مناقصه خرید البسه لوازم و تجهیزات آتش نشانی استان البرز 1402/08/20 1402/08/20
7289872 مناقصه 6 ردیف مناقصه شامل: زنده گیری عملیات دامپزشکی سگهای بلا صاحب از سطح شهر - بازسازی و احیا و تجهیز پارک - خرید، حمل و نصب مبلمان پارکی مورد نیاز - احداث ساختمان قرائت خانه استان البرز 1402/08/20 1402/08/20
7288148 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهبود عبور و مرور شهری(جدولگذاری و پیاده رو سازی)معابر سطح منطقه استان البرز 1402/08/20 1402/08/27
صفحه 1 از 48