مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه اصلاحیه -روشنایی و ایمن سازی معابر سطح شهر 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی و ... 1400/10/27 1400/11/07
مناقصه لکه گیری آسفالت و لکه گیری سیار معابر 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه لکه گیری آسفالت و لکه گیری سیار معابر 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه خرید، حمل، تراش، روکش، قیرپاشی و پخش مکانیزه آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی معابر منطقه 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی سطح شهر 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه روشنایی و ایمن سازی معابر سطح شهر - خرید و حمل آسفالت منطقه و ... 1400/10/23 1400/10/25
مناقصه روشنایی و ایمن سازی معابر سطح شهر ـ خرید و حمل آسفالت منطقه یک و دو ـ و 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری زیرسازی معابر سطح شهر- لکه گیری آسفالت و لکه گیری سیار معابر سطح 1400/10/20 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و تکمیل معابر اصلی شهرک 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل آسفالت منطقه یک و دو 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه، طراحی و اجرا(تکمیل) سرای محله 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه روشنایی و ایمن سازی معابر سطح شهر 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه روشنایی و ایمن سازی معابر - خرید و حمل آسفالت - ساماندهی و تکمیل معابر اصلی - مطالعه، طراحی و اجرا (تکمیل) سرای محله - پروژه تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه واگذاری: - پیاده روسازی معابر منطقه - مرمت، بهسازی و بهبود معابر جدول گذاری 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی - ساماندهی ورودی خروجی شهر 1400/09/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17