مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل خدمات تاکسی سرویس 1395/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری محل خدمات تاکسی سرویس به صورت مزایده 1395/06/13 رجوع به آگهی
خرید کیف بیمار 1395/03/13 1395/03/17
خرید کیف بیمار 1394/12/19 1394/12/22
آسفالت مسیر لوله گاز و کانال فیبرنوری 1394/11/29 1394/12/02
خرید ران و شنیسل مرغ 1394/11/15 1394/11/20
خرید ران و شنیسل مرغ 1394/10/14 1394/10/20
واگذاری تعمیرات و تکمیل پست پاساژ تاسیسات برقی بیمارستان 1394/08/17 1394/08/18
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1394/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای خط لوله گاز 1394/06/09 1394/06/12
صفحه 4 از 5