مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات سر در ورودی 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری (فروش) یک قطعه زمین به مساحت 1187/6 مترمربع-اجرای عملیات سر در ورودی-اجاره سرویس های بهداشتی... 1398/02/18 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز منطقه یک ـ نگهداری فضای سبز منطقه دو ـ اجرای اسکلت طبقات هفتم و هشتم از بلوک میانی... 1398/02/14 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز منطقه یک به متراژ کل 154320 مترمربع ـ نگهداری فضای سبز منطقه دو به متراژ کل 143475... 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) جایگاه cng 1397/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره)جایگاه cng و طرح پارکلان ورودی پارکینگ های نه گانه و واگذاری( اجاره) یک واح... 1397/12/09 1397/12/16
واگذاری (اجاره)جایگاه cng ـ تکمیل ساختمان امانی و موتوری 1397/11/18 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فرش موزائیک رنگی خیابانهای سطح شهر ـ انجام عملیات اجرایی ساخت و نصب پل عابر پیاده 1397/11/13 رجوع به آگهی
(اجاره)جایگاه cng-تکمیل ساختمان امانی و موتوری 1397/11/11 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فرش موزائیک رنگی خیابانهای سطح شهر ـ مناقصه انجام عملیات اجرایی ساخت و نصب پل عابر پیاده 1397/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 38