مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور نظافتی، آبدارخانه، تایپ، نامه رسانی، نقلیه و فضای سبز 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور نظافتی ـ آبدارخانه ـ تایپ ـ نامه رسانی ـ نقلیه و فضای سبز 1395/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور نظافتی، آبدارخانه، تایپ، نامه رسانی، نقلیه و فضای سبز 1395/01/25 1393/05/27
واگذاری امور نظافتی ، آبدارخانه ، تایپ ، نامه رسانی ، نقلیه و فضای سبز 1393/05/20 1393/05/27
واگذاری امور نظافتی ، آبدارخانه ، تایپ ، نامه رسانی ، نقلیه و فضای سبز 1393/04/30 1393/05/06
واگذاری انجام امور نظافتی و آبدارخانه و تایپ - نامه رسانی - نقلیه و فضای سبز 1391/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور نظافتی و آبدارخانه و تایپ - نامه رسانی - نقلیه و فضای سبز 1391/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد ایستگاه دریایی پایش عوامل محیطی و آلاینده های آب دریا 1390/11/01 1390/11/10
واگذاری انجام امور نظافتی، آبدارخانه، تایپ، نامه رسانی، نقلیه و فضای سبز 1390/05/08 1390/05/15
واگذاری انجام امور نظافتی، آبدارخانه، تایپ، نامه رسانی، نقلیه و فضای سبز 1389/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2