مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایجاد و بهره برداری دفاتر خدمات سلامت 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه تمدید مهلت فراخوان جشنواره عکس، فیلم و نمایشگاه «روایت همدلی» 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور ترابری درون و برون شهري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 1399/12/11 1399/12/12
مناقصه ترابری درون شهری و برون شهری 1399/12/11 1399/12/12
مناقصه ترابری درون شهری و برون شهری 1399/12/09 1399/12/12
مناقصه فراخوان جشنواره عکس، فیلم و نمایشگاه «روایت همدلی» 1399/12/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۴۰ دستگاه کاروان 1399/08/11 1399/08/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مناقصه عمومی خرید 140 دستگاه کاراوان بهداشت عشایر 1399/08/10 1399/08/14
مناقصه خرید ۱۴۰ دستگاه کاراوان بهداشت عشایری 1399/08/10 1399/08/14
مناقصه خرید 140 دستگاه کاراوان بهداشت عشایری 1399/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 140 دستگاه کاراوان بهدشت عشایری 1399/07/08 1399/07/13
مناقصه پروژه های توسعه و نگهداری زیرساخت شبکه داخلی ، گسترده و مرکز داده 1399/02/07 1399/02/07
مناقصه فرخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار پروژههای توسعه و نگهداری زیرساخت شبکه داخلی ، گسترده و مرکز داده 1399/02/03 1399/02/07
مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه شناسایی پیمانکار پروژههای توسعه و نگهداری زیرساخت شبکه داخلی ، گسترده و مرکز داده 1399/02/02 1399/02/07
مناقصه ترابری درون شهری و برون شهری 1398/12/12 1398/12/14
مناقصه تامین غذای همایش ها، سمینارها و جلسات 1398/12/12 1398/12/14
مناقصه انجام امور ترابری درون شهری و برون شهری 1398/12/11 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای آماده مورد نیاز همایشها ، جلسات و سمینارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398/12/11 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترابری درون شهری و برون شهری در سال 1399 1398/12/11 1398/12/14
مناقصه تهیه لیست کوتاه از شرکت های تولیدکننده و تهیه کنندگان مصالح (تاسیسات مکانیک و الکتریک) 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 91