مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مطالعه تطبیقی نظام آموزش پزشکی عمومی و ارائه الگو کاربردی برای ایران- مطالعه تطبیقی جایگاه پزشک عموم... 1397/11/24 رجوع به آگهی
تامین غذای همایش ها، سمینارها و جلسات 1397/07/14 رجوع به آگهی
تهیه لیست کوتاه جهت ساخت و اجرای مرکز درمانی 1397/06/03 رجوع به آگهی
ساخت و اجرای مراکز درمانی 1397/05/30 رجوع به آگهی
تامین غذای همایش ها، سمینارها و جلسات 1397/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری شناسایی سرمایه گذاری به منظور ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی در قالب قرارداد ساخت، اجاره... 1397/05/21 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی در قالب قرارداد ساخت, اجاره و... 1397/05/02 رجوع به آگهی
ترابری درون شهری و برون شهری 1397/04/14 1397/04/17
فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall) 1397/04/13 رجوع به آگهی
ترابری درون شهری و برون شهری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1397/04/12 1397/04/17
صفحه 1 از 177