مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Unified queue management system 1399/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه Unified queue management system 1399/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه Supply Hs queue 1399/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه Unified queue management system 1399/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه Implementation of Decision Support unit 1399/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of medicines under the rapid agreement 1399/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه Repairs and maintenance of electromechanical equipment 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه The standardized system of waiting lists 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Repair and maintenance of electromechanical devices 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه System Consolidated Queue Management 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Blood and pending management system maintenance 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Supplying medicines in the rapid agreement system 1398/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه Civil works and general maintenance in Hospital 1398/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه Supply, installation and operation of the air conditioning system 1398/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه Supply and installation of PFT device 1398/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه Civil works in Hospital 1398/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه Supply, installation and operation of the air conditioning system 1398/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه Supply and installation of a PFT device 1398/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه Civil works in Kuwait Hospital 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه Supplying items of medical supplies 1398/10/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15