مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری و ترمیم فضای سبز و زیباسازی 1398/10/21 1398/10/29
فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات اداره کل راه آهن خراسان 17-37-98 1398/10/08 1398/10/14
نگهداری و تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداره کل 1398/10/05 1398/10/14
تعمیرات اساسی منازل سازمانی(منطقه 100 دستگاه) 15-37-98 1398/09/23 1398/09/30
بهسازی ساختمان های اداری وکارگاهی 14-37-98 1398/09/23 1398/09/30
نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات 1398/08/29 رجوع به آگهی
بازسازی خوابگاه مامورین 1398/08/29 1398/09/05
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی منازل سازمانی(منطقه 100 دستگاه) ایستگاه مشهد و سرخس 1398/08/25 1398/08/30
بهسازی ساختمان های اداری و کارگاهی اداره کل 1398/08/25 1398/08/30
انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی 1398/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17