مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از جایگاه ها شماره 1 و 2 و 3 سوخت cng شهرداری 1399/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاهها شماره 1 و 2 و 3 سوخت CNG شهرداری 1399/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سوخت 1399/10/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از((جایگاه سوخت)) 1399/10/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از «جایگاهها شماره ۱ و ۲ و ۳ سوخت سی ان جی » شهرداری 1399/10/11 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاههای سوخت CNG 1399/10/10 رجوع به آگهی
تامین نیروی خدماتی 1399/10/06 1399/10/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات نگهبانی ، سد معبر و اجرائیات به تعداد 10 نفر 1399/10/06 1399/10/16
پروژه اجرای خیابان 20 متری ضلع جنوب ساختمان اداری جدید الاحداث دادگستری 1399/09/01 1399/09/10
اجرای پروژه اجرای خیابان 20 متری ضلع جنوب ساختمان اداری جدید الاحداث دادگستری 1399/09/01 1399/09/10
صفحه 1 از 23