مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات تکمیل ساختمان پروژه مجتمع قضایی شماره 2 و دیگر پروژه های ساختمانی 1398/10/17 1398/10/21
واگذاری باقیمانده احداث مجتمع قضایی شماره 2 1398/09/02 رجوع به آگهی
انجام ماموریت های نقلیه درون شهری واحدهای قضایی در سال 1398 1398/04/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام ماموریت های نقلیه درون شهری واحدهای قضائی در سال 1398 1398/03/28 1398/04/03
واگذاری احداث بخش سازه مجتمع قضایی خانواده 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری احداث بخش سازه مجتمع قضایی 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های واحدهای تابعه خود 1397/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی پروژه امور عمرانی 1397/10/01 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل ساختمان و محوطه شورای حل اختلاف 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه تکمیل ساختمان و محوطه 1397/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9