کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392511 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی مشاوران جهت همکاری در پروژه های عمرانی مدنظر گمرک ج.ا.ا استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7391915 مناقصه همکاری در پروژه های عمرانی مدنظر گمرک ج.ا.ا استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7068758 مناقصه خرید ده قلاده سگ ویژه موادیاب (مواد مخدر) استان تهران 1402/07/01 1402/07/06
6944908 مناقصه خرید 40 دستگاه ایکس ری چمدانی استان تهران 1402/06/02 1402/06/08
6942568 مناقصه خرید ده قلاده سگ ویژه موادیاب مواد مخدر استان تهران 1402/06/01 رجوع به آگهی
6901285 مناقصه خرید ده قلاده سگ ویژه موادیاب (مواد مخدر) استان تهران 1402/05/22 1402/05/26
6871346 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز به همراه نرم افزارهای مربوطه نیاز ستاد مرکزی استان تهران 1402/05/15 1402/05/21
6844809 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پشتیبان گیری و سوئیچ مرتبط با ذخیره ساز مورد نیاز ستاد مرکزی استان تهران 1402/05/07 1402/05/11
6841405 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 25 دستگاه ایکس ری چمدانی استان تهران 1402/05/04 1402/05/12
6814890 مناقصه خرید ابزار تست تصاویر دستگاه های ایکس ری کانتینری گمرک ج.ا.ا استان تهران 1402/04/28 1402/05/02
6814420 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور استان تهران 1402/04/28 1402/05/03
6791682 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات نظافت ساختمان های ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1402/04/22 1402/04/27
6704278 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مرتبط با شبکه و امنیت استان تهران 1402/04/03 1402/04/07
6699083 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرورهای جایگزین اتوماسیون اداری ستاد مرکزی استان تهران 1402/03/31 1402/04/06
6665922 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز دیتاسنتر استان تهران 1402/03/27 1402/03/30
6646408 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات جایگزین مرتبط با زیر ساخت و شبکه مورد نیازستاد مرکزی و گمرکات اجرایی استان تهران 1402/03/21 1402/03/25
6638836 مناقصه خرید تجهیزات جایگزین مرتبط با شبکه و امنیت مورد نیازستاد مرکزی استان تهران 1402/03/20 1402/03/20
6637969 مناقصه خرید تجهیزات جایگزین مرتبط با شبکه و امنیت مورد نیاز ستاد مرکزی استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6636873 مناقصه ارزیابی کیفی برای انتخاب خرید خدمات مشاوره در حوزه امنیت سایبری گمرک ج.ا.ا استان تهران 1402/03/20 1402/03/25
6626946 مناقصه خرید تجهیزات جایگزین و پشتیبان سرور استان تهران 1402/03/16 1402/03/21
صفحه 1 از 65