کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8102250 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام امور نقلیه گمرک جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1403/03/26 1403/03/31
8040173 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات مرتبط با شبکه و امنیت مورد نیاز گمرکات اجرایی بهمراه سامانه نرم افزاری مدیریت یکپارچه دیواره استان تهران 1403/03/09 1403/03/19
8031499 مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان مازندران 1403/03/07 1403/03/21
8028479 مناقصه خرید تجهیزات مرتبط با شبکه و امنیت مورد نیاز گمرکات اجرایی بهمراه سامانه نرم افزاری مدیریت یکپارچه استان تهران 1403/03/07 1403/03/19
8022005 مناقصه خرید خدمات مرکز تماس ، پاسخگویی و پشتیبانی ذینفعان گمرک جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1403/03/05 1403/03/13
8013814 مناقصه تعمیر و نگهداری دستگاه های ایکس ری چمدانی و پالتی گمرکات سراسر کشور استان تهران 1403/03/03 1403/03/08
7861503 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خریدخدمات تأمین حفاظت و برقراری نظم و امنیت در اماکن گمرکات کشور استان تهران 1403/01/30 1403/02/06
7801042 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی جهت پشتیبانی از مرکز نگهداری سگ های موادیاب گمرک جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1403/01/14 1403/01/25
7740264 مناقصه تعمیر و نگهداری دستگاه های ایکس ری چمدانی و پالتی گمرکات استان تهران 1402/12/12 1402/12/24
7722331 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات مرکز تماس و پاسخگویی به ذینفعان گمرک جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1402/12/07 1402/12/16
7616326 مناقصه خرید خدمات تأمین حفاظت و برقراری نظم و امنیت در اماکن گمرکات کشور استان تهران 1402/11/14 1402/11/23
7606721 مناقصه خرید البسه کارکنان یگان حفاظت استان تهران 1402/11/11 1402/11/18
7588025 مناقصه خرید ده قلاده سگ ویژه موادیاب (مواد مخدر) استان تهران 1402/11/07 1402/11/12
7581251 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات مرتبط با شبکه و امنیت مورد نیاز گمرکات اجرایی بهمراه سامانه مدیریت یکپارچه دیواره آتش استان تهران 1402/11/04 1402/11/10
7447490 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید البسه کارکنان یگان حفاظت گمرک جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1402/09/28 1402/10/04
7392511 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی مشاوران جهت همکاری در پروژه های عمرانی مدنظر گمرک ج.ا.ا استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7391915 مناقصه همکاری در پروژه های عمرانی مدنظر گمرک ج.ا.ا استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7068758 مناقصه خرید ده قلاده سگ ویژه موادیاب (مواد مخدر) استان تهران 1402/07/01 1402/07/06
6944908 مناقصه خرید 40 دستگاه ایکس ری چمدانی استان تهران 1402/06/02 1402/06/08
6942568 مناقصه خرید ده قلاده سگ ویژه موادیاب مواد مخدر استان تهران 1402/06/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65