مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986245 مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی با مغز فولادی 1401/09/06 1401/09/13
5985642 مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز 1000 کیلوولت آمپر 1401/09/06 1401/09/13
5985396 مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار 1401/09/06 1401/09/13
5982116 مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز 1000 کیلوولت آمپر 1401/09/05 1401/09/13
5981781 مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی با مغز فولادی 1401/09/05 1401/09/13
5981601 مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار 1401/09/05 1401/09/13
5981305 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار 1401/09/05 1401/09/13
5981304 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیومی با مغز فولادی 1401/09/05 1401/09/13
5981302 مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز 1000 کیلوولت آمپر 1401/09/05 1401/09/13
5953609 مناقصه واگذاری حجمی فعالیتهای اداری ، پشتیبانی ،فنی و مهندسی در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان 1401/08/25 1401/09/02
5949698 مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1401/08/24 1401/09/01
5948251 مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره سازی MSA 1401/08/24 1401/09/02
5948124 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی فعالیتهای اداری ، پشتیبانی ،فنی ومهندسی در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان 1401/08/24 1401/09/02
5945806 مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1401/08/23 1401/09/01
5944690 مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره سازی MSA 1401/08/23 1401/09/02
5944133 مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1401/08/23 1401/09/01
5943927 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ذخیره سازی MSA 1401/08/23 1401/09/02
5924768 مناقصه خرید 7000 دستگاه کنتور با قاب - فهام 2 1401/08/17 1401/08/24
5920734 مناقصه خرید 7000 دستگاه کنتور با قاب - فهام 2 1401/08/16 1401/08/24
5920216 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 7000 دستگاه کنتور تکفاز با قاب- فهام 2 1401/08/16 1401/08/24
صفحه 1 از 110