کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7376253 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی- خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی- خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/09/06 1402/09/12
7371854 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی- خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی- خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/12
7369415 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/12
7369414 مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/12
7369413 مناقصه خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/12
7298585 مناقصه خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/08/22 1402/08/28
7294895 مناقصه خرید سیم روکشدار آلومینیومی 2/126 استان آذربایجان غربی 1402/08/21 1402/08/28
7292237 مناقصه خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/08/21 1402/08/28
7275559 مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات اداری ، پشتیبانی فنی و مهندسی در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/21
7274867 مناقصه دو ردیف مناقصه شامل : 1- خرید انواع تیر بتنی 2- خرید انواع تابلو توزیع استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/21
7269568 مناقصه خرید انواع پیچ و مهره و یراق آلات استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/20
7269368 مناقصه خرید انواع تیر بتنی - خرید انواع تابلو توزیع استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/21
7269193 مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات اداری ، پشتیبانی فنی و مهندسی در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/21
7267865 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/21
7267851 مناقصه خرید انواع تیر بتنی 9و12و15 متری استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/21
7267759 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام خدمات اداری ، پشتیبانی ،فنی ومهندسی استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/21
7264191 مناقصه خرید انواع پیچ و مهره و یراق آلات استان آذربایجان غربی 1402/08/13 1402/08/20
7263918 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پیچ و مهره و یراق آلات استان آذربایجان غربی 1402/08/13 1402/08/20
7239647 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید سیم ارت فولادی روکشدار و میله ارت کامل - خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی سیلیکونی - خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/08/06 1402/08/10
7234074 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید سیم ارت فولادی روکشدار و میله ارت کامل - خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی سیلیکونی - خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1402/08/03 1402/08/10
صفحه 1 از 137