مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مقره سوزنی 1397/11/30 1397/12/06
خرید مقره سوزنی 1397/11/29 1397/12/06
واگذاری حجمی انجام خدمات مربوط به نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها در ساختمان های اداری، انبار و... 1397/11/29 1397/12/05
واگذاری حجمی انجام خدمات مربوط به نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها در ساختمان های اداری، انبار و... 1397/11/28 1397/12/05
خرید انواع سیم آلومینیومی ـ خرید 8 دستگاه تابلو تک سلولی مجز به دژتکتور خلا 1397/11/24 1397/11/30
خرید انواع سیم آلومینیومی ـ خرید 8 دستگاه تابلو تک سلولی مجز به دژتکتور خلا 1397/11/23 1397/11/30
خرید 70000 متر کابل خود نگهدار فشار ضعیف آلومینیومی و خرید 2305 اصله تیر بتونی 9 و 12 و 15 متری 1397/11/15 1397/11/23
خرید 70000 متر کابل خود نگهدار فشار ضعیف آلومینیومی و خرید 2305 اصله تیر بتونی 9 و 12 و 15 متری 1397/11/14 1397/11/23
ـ خرید کابل ـ خرید تیر 1397/11/14 1397/11/23
خرید 1400 دستگاه چراغ لاک پشتی 50، 70 و 150 وات 1397/11/08 1397/11/14
صفحه 1 از 67