کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8103362 مناقصه خرید انواع تابلو 20 کیلوولت استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/04/02
8102312 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع تابلو 20 کیلو ولت کمپکت استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/04/02
8094932 مناقصه 4 عنوان شامل: خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1*240 و 1*185 - خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی - خرید انواع سیم آلومینیومی - خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/03/30
8094913 مناقصه واگذاری برونسپاری با نام طرح احداث خط 20 کیلوولت تا پست خانه های سازمانی استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/03/30
8090536 مناقصه 4 عنوان شامل: خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1*240 و 1*185 - خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی - خرید انواع سیم آلومینیومی - خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/30
8087374 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/30
8087363 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم آلومینیومی با مغز فولادی استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/30
8087350 مناقصه احداث خط 20کیلوولت مسیر تا پست خانه های سازمانی استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/30
8087333 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/30
8087330 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/30
8085927 مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1*240 و 1*185 - خرید انواع سیم روکشدار آلومینیومی - خرید انواع سیم آلومینیومی - خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان غربی 1403/03/21 1403/03/30
8084897 مناقصه واگذاری برونسپاری با نام طرح احداث خط 20 کیلوولت مسیرشیخ شلتوت تا پست خانه های سازمانی برای تامین بار فیدرهای 24 بالانج و عرشلو استان آذربایجان غربی 1403/03/21 1403/03/30
8077609 مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمان ها و اماکن و تاسیسات و اموال و... شرکت استان آذربایجان غربی 1403/03/20 1403/03/26
8077504 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار -اجراء پروژه های بی نام طرح های ظرفیت سازی و رفع ضعف ولتاژ استان آذربایجان غربی 1403/03/20 1403/03/26
8077346 مناقصه خرید دو ردیف مناقصه شامل: خرید کنتور تکفاز فهام 1با قاب بلند - خرید کلید اتوماتیک سه فاز 250 آمپر استان آذربایجان غربی 1403/03/20 1403/03/26
8072932 مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها و اماکن و تاسیسات و اموال و... شرکت استان آذربایجان غربی 1403/03/19 1403/03/26
8072666 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :اجراء پروژه های بی نام تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت شهری-اجراء پروژههای بی نام طرحهای ظرفیت سازی و رفع ضعف ولتاژ در حوزه فعالیت مدیریت توزیع نیروی... استان آذربایجان غربی 1403/03/19 1403/03/26
8071796 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی شهری روستایی (ضعف ولتاژ ، تعهدات مردمی) استان آذربایجان غربی 1403/03/19 1403/03/22
8071405 مناقصه 2 عنوان شامل: خرید کنتور تکفاز فهام 1 با قاب بلند - خرید کلید اتوماتیک سه فاز 250 آمپر استان آذربایجان غربی 1403/03/19 1403/03/26
8070741 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کلید اتوماتیک سه فاز 250 آمپر استان آذربایجان غربی 1403/03/19 1403/03/26
صفحه 1 از 150