مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Rehabilitation of 75 Houses in Ryadh Sub-District-Hawija-Kirkuk Governorate 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation of Three Water Pump Stations 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه Transformers 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه Transformer Maintenance 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه Chemistry and Physics Kits 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه IT Equipment 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation - Pipeline 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation and Furniture 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation and Furniture Supply Two Lots 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation and Supply of Furniture for Building of Training Center-Shirqat-Salahaddin Governorate 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation of Tolol Al Baj WTP and Pipeline in Sharqat Sub-district, Salah Al Din Governorate, Iraq 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply & Install of IT Equipment to Chaldian School (Mar Mikha) in Alqush-Talkief-Ninawa Governorate 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply and Install of Chemistry & Physics Lab Kits to Chaldian School (Mar Mikha) in Alqush-Talkief-Ninawa Governorate 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation - Electrical Feeder 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه Pipeline 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Furniture for Al Nasir PHC in Sinjar-Ninawa Governorate 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation - Water Pump Stations 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation - Sports Fields 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Equipment and Materials - Factory 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation of Pump Stations and Internal Networks 1400/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25