مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور خدماتی، خدمتگزاری، فضای سبز، سلف سرویس، تعمیر و نگهداری کلیه ساختمان های آموزشی و اداری، رفاهی 1398/03/08 رجوع به آگهی
امور خدمات عمومی (شامل امور خدماتی، خدمتگذاری، فضای سبز، سلف سرویس، تعمیر و نگهداری) 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی (شامل امور خدماتی، خدمتگزاری، فضای سبز، سلف سرویس، تعمیر و نگهداری... 1396/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی (شامل امور خدماتی، خدمتگزاری، فضای سبز، سلف سرویس، تعمیر و نگهداری... 1396/11/17 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آزمایشگاهی شامل یک عدد دتکتور فلورسانس 1395/12/03 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آزمایشگاهی شامل یک عدد دستگاه ICP-OES با تجهیزات جانبی 1395/12/03 رجوع به آگهی
استاندارد سازی 7 دستگاه آسانسور و خرید و نصب دو دستگاه آسانسور جدید 1395/11/09 رجوع به آگهی
استاندارد سازی 7 دستگاه آسانسور ساختمان 1395/11/09 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آزمایشگاهی شامل یک عدد دستگاه ICP-OES با تجهیزات جانبی آن 1395/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18