مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت حجمی 1398/05/06 1398/05/09
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت حجمی 1398/05/05 1398/05/09
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/08/19 1397/08/19
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/08/07 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور ایران به صورت حجمی جهت انجام امور خدماتی, پشتیبانی و... 1397/04/20 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیازبه صورت حجمی جهت انجام امور خدماتی, پشتیبانی و اداری 1397/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری خرید سه دستگاه چیلر 350 تن تبرید آب خنک مورد نیاز در مجتمع تولیدی و تحقیقاتی 1397/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1396/08/08 1396/08/15
واگذاری سرویس ایاب ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران 1396/08/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 61