مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5970274 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران (RF) جهت انجام شش پروژه مطالعاتی 1401/09/01 1401/09/08
5969107 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران (RF) جهت انجام شش پروژه مطالعاتی 1401/08/30 1401/09/08
5968120 مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت سطح شهر 1401/08/30 1401/08/30
5958631 مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی پارک های سطح شهر 1401/08/28 1401/08/26
5958622 مناقصه احداث پارک 1401/08/28 1401/08/26
5945809 مناقصه خرید حمل و بخش آسفالت سطح شهر 1401/08/23 1401/08/30
5944105 مناقصه خرید،حمل و پخش آسفالت 1401/08/23 1401/08/30
5943986 مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی پارک های سطح شهر 1401/08/23 1401/08/26
5942237 مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی پارک های سطح شهر 1401/08/22 1401/08/26
5942189 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی آسفالت سطح شهر 1401/08/22 1401/08/26
5942141 مناقصه عمومی احداث پارک 1401/08/22 1401/08/26
5935684 مناقصه احداث پارک بین 1401/08/21 1401/08/26
5839461 مناقصه خرید حمل و بخش آسفالت سطح شهر 1401/08/01 1401/07/30
5836921 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و ماشین آلات ایمنی و اطفاء حریق ایستگاه آتش نشانی و خرید ماشین جمع آوری و حمل زباله و ماشین آلات 1401/07/30 1401/07/30
5799987 مناقصه خرید حمل و بخش آسفالت سطح شهر 1401/07/24 1401/07/30
5797635 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و ماشین آلات ایمنی و اطفاء حریق ایستگاه آتش نشانی و خرید ماشین جمع آوری و حمل زباله و ماشین آلات توسعه و بهبود حمل و نقل درون شهری 1401/07/24 1401/07/30
5797170 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید، حمل و پخش آسفالت سطح شهر 1401/07/23 1401/07/30
5795382 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید و تامین تجهیزات و ماشین آلات ایمنی و اطفاء حریق ایستگاه آتش نشانی و خرید ماشین جمع آوری و حمل زباله و ماشین آل 1401/07/23 1401/07/30
5717882 مناقصه جدولگذاری ضلع جنوب شهر 1401/06/31 1401/07/02
5690878 مناقصه جدولگذاری ضلع جنوب شهر 1401/06/24 1401/07/02
صفحه 1 از 44