مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی فاز 1 مجتمع سرچاه لیرابی - شهرستان اردل 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی مجتمع روستایی اوره بارز - شهرستان لردگان 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی مجتمع روستایی میلاس - شهرستان لردگان 1398/10/28 1398/10/30
تامین آب آشامیدنی و... 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع سیبک- شهرستان بروجن 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع سرخون-شهرستان اردل 1398/10/04 1398/10/08
آبرسانی تامین آب آشامیدنی روستا 1398/10/04 1398/10/08
تامین آب آشامیدنی روستا 1398/10/04 1398/10/08
اجرای پروژه تامین اب آشامیدنی مجتمع 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری مناقصات انجام خدمات تعمیر، تجهیز و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی شهرستانهای 9 گانه استان 1398/06/06 1398/06/10
صفحه 1 از 8