مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع کابل خاکی 1398/04/12 1398/04/17
انواع سیم رانژه مورد نیاز خود 1398/04/12 1398/04/17
خرید انواع کابل هوایی ساده شبکه مخابرات 1398/04/04 1398/04/04
خرید انواع کابل هوایی مهاردار شبکه مخابرات مورد نیاز خود 1398/04/04 1398/04/02
عملیات ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری شبکه کابل مراکز مخابراتی 1398/03/18 رجوع به آگهی
خریداری انواع کابل و انواع سیم رانژه شبکه مخابرات مورد نیاز خود 1398/03/04 1398/03/12
خرید انواع مفصل و انواع روکش تعمیری شبکه مخابرات 1398/03/02 1398/03/11
خرید انواع متریال شبکه مخابرات 1398/03/02 1398/03/11
خرید انواع مفصل 1398/02/17 رجوع به آگهی
خرید انواع ترمینال، ماژول ، لوله بست و سایر لوازم و قطعات شبکه مخابرات مورد نیاز خود 1398/02/07 1398/02/10
صفحه 1 از 2