مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برون سپاری عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی 1398/11/20 1398/11/26
واگذاری برون سپاری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ و خط انتقال مجموعه آ... 1398/11/20 1398/11/30
برون سپاری بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آبرسانی 1398/11/16 1398/11/30
برون سپاری عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی 1398/11/16 1398/11/26
برون سپاری عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی 1398/11/16 1398/11/26
برون سپاری بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آبرسانی 1398/11/16 1398/11/20
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/11/13 1398/11/19
جهت پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/11/08 1398/11/19
پروژه اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده نواحی A,B,F,G شهر 1398/11/07 1398/11/12
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/11/07 1398/11/19
صفحه 1 از 131