مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه تکمیل احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی 1400/11/07 1400/11/16
مناقصه پروژه تکمیل مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی 1400/11/04 1400/11/16
مناقصه پروژه خرید و لوله گذاری 1400/11/04 1400/11/07
مناقصه پروژه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو به همراه انشعابات در ناحیه فاضلابگیر C و انشعابات پراکنده در سطح شهر 1400/11/04 1400/11/14
مناقصه پروژه تکمیل مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی 1400/11/04 1400/11/16
مناقصه پروژه خرید و لوله گذاری 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه خرید و لوله گذاری مجموعه 1400/10/27 1400/11/07
مناقصه خرید و لوله گذاری 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ساختمان پست برق و نگهبانی 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه پروژه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو به همراه انشعابات مربوط به زون A و انشعابات پراکنده 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه اجرا و اصلاح نقاط پراکنده خط انتقال فاضلاب 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای خطوط فاضلابرو در محدوده خیابان 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه پروژه حفر یک حلقه چاه 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه پروژه اجرای خطوط فاضلابرو 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب جهت نصب 400 فقره انشعاب 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه واگذاری پروژه اجرای خطوط فاضلابرو 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه پروژه حفر یک حلقه چاه در روستا 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی در مجموعه 1400/10/07 1400/10/18
صفحه 1 از 82