کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7413201 مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب استان فارس 1402/09/16 1402/09/20
7352141 مناقصه پروژه عملیات پایپینگ ، احداث و نصب پکیج تصفیه آب و مخازن بتنی ، فنس کشی و ساخت اتاق کلرزن و ساختمان ابنیه و محوطه سازی مجموعه استان فارس 1402/08/29 1402/09/14
7348606 مناقصه عملیات پایپینگ ، احداث و نصب پکیج تصفیه آب و مخازن بتنی ، فنس کشی و ساخت اتاق کلرزن و ساختمان ابنیه و محوطه سازی استان فارس 1402/08/28 1402/09/04
7322786 مناقصه پروژه عملیات حفر چاه آهکی استان فارس 1402/08/27 1402/08/30
7312809 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی استان فارس 1402/08/27 1402/08/30
7310289 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی استان فارس 1402/08/25 1402/08/30
7307522 مناقصه پروژه عملیات حفر چاه آهکی استان فارس 1402/08/24 1402/08/30
7280624 مناقصه پروژه عملیات تکمیل و راه اندازی آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب استان فارس 1402/08/16 1402/08/22
7260068 مناقصه پروژه عملیات حفر چاه آهکی استان فارس 1402/08/10 1402/08/13
7254344 مناقصه عملیات حفر چاه آهکی مجموعه استان فارس 1402/08/09 رجوع به آگهی
7250891 مناقصه عملیات حفر چاه آهکی استان فارس 1402/08/08 1402/08/11
7241973 مناقصه پروژه عملیات حفر چاه آهکی پروژه استان فارس 1402/08/06 1402/08/11
7241808 مناقصه پروژه اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر استان فارس 1402/08/06 1402/08/11
7241729 مناقصه عملیات حفر چاه آهکی استان فارس 1402/08/06 1402/08/11
7211360 مناقصه خرید کنتور آب در اقطار مختلف و با فشار کاری 10 اتمسفر استان فارس 1402/07/27 1402/07/29
7200516 مناقصه واگذاری طرح تامین متمرکز لوازم انشعاب آب (لوله 5 لایه و اتصالات و کنتور) در اقطار مختلف و با فشار کاری 10 اتمسفر با مواد اولیه مناسب و با کیفیت طبق استانداردهای مربوط استان فارس 1402/07/24 1402/07/29
7185746 مناقصه پروژه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو پراکنده شهر استان فارس 1402/07/19 1402/07/22
7167665 مناقصه پروژه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو پراکنده استان فارس 1402/07/17 1402/07/22
7167604 مناقصه پروژه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابر و پراکنده استان فارس 1402/07/17 رجوع به آگهی
7110227 مناقصه پروژ عملیات حفر چاه آهکی - آبرفتی استان فارس 1402/07/08 1402/07/10
صفحه 1 از 109