مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت و تاسیسات 1398/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه و منازل سازمانی 1398/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه نگهبانی ایستگاه های مخابراتی 1397/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری وسایط نقلیه شرکتی 1397/11/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهبانی ایستگاه های مخابراتی 1397/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری وسایط نقلیه شرکتی منطقه جنوب شرق به صورت حجمی 1397/11/09 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات فنی 1397/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات فنی 1397/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال نفت 1397/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال نفت 1397/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات فنی منطقه 1397/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات فنی منطقه 1397/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر 130 عارضه فرورفتگی مربوط به خط لوله 20 اینچ با انجام عملیات خاکبرداری، تعویض پوشش و دفن لوله بنابر پیگرانی هوشمند 1397/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر 130 عارضه فرورفتگی مربوط به خط لوله با انجام عملیات خاکبرداری، تعویض پوشش و دفن لوله 1397/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1397/05/01 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1397/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان مرکز منطقه و طبخ نان در شهرک نفت 1397/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان مرکز منطقه جنوب شرق و طبخ نان در شهرک نفت 1397/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات و باغبانی مراکز انتقال 1397/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت 1396/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16