مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات عمومی استخر 1398/10/21 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ناجی غریق معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 1398/10/21 1398/10/24
خرید گچ برگ و تایل آلومینیومی 1398/10/17 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بیمارستان 64 تختخوابی گلبهار 1398/10/17 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی بیمارستان طالقانی 1398/10/17 1398/10/21
خدمات نگهبانی بیمارستان 1398/10/16 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب پرسنل دانشکده های دانشگاه 1398/10/12 1398/10/18
خدمات پایش سلامت کارکنان 1398/10/11 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه 1398/10/11 1398/10/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان دکتر شیخ 1398/10/09 1398/10/14
صفحه 1 از 13