مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دودستگاه ابزار شوی بیمارستانی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان منتصریه مشهد 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه اتوکلاو پلاسما 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجم کلیه امور خدمات عمومی واحدهای تابعه معاونت بهداشتی 1400/10/16 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مراقبت دهان و دندان 1400/10/16 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقلیه 1400/10/16 1400/10/18
مناقصه واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات لاندری بیمارستان 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه واگذاری امور مدیریتی و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو عدد سیستم هوای مدیکال بیمارستانی 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه خدمات نقلیه بیمارستان 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجم کلیه امور خدمات عمومی 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سه دستگاه اتوکلاو سی اس آر بیمارستان ولایت 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه خرید کامپیوتر 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ارائه خدمت به 144 تخت بستری 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میلگرد آجدار 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه خرید کامپیوتر بیمارستان 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان 1400/09/28 1400/10/05
صفحه 1 از 32