مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997525 مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستانها 1401/09/08 1401/09/16
5997524 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید پرسی غذای دانشکده 1401/09/08 1401/09/16
5997521 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت فوریتهای پیش بیمارستانی 1401/09/08 1401/09/16
5997520 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی 1401/09/08 1401/09/16
5997478 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی به میزان 1572 نفر ساعت در ماه 1401/09/08 1401/09/16
5991517 مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1401/09/07 1401/09/10
5989123 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 1401/09/06 1401/09/16
5989121 مناقصه امور نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای اصلی و جنبی ساختمان های مرکزی 1401/09/06 1401/09/15
5988989 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب ذهاب مرکز بهداشت 1401/09/06 1401/09/10
5988977 مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاههای اورژانس 115 1401/09/06 1401/09/10
5988960 مناقصه نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی 1401/09/06 1401/09/16
5988957 مناقصه خرید و نصب ترانسفورماتور توزیع 1401/09/06 1401/09/16
5988954 مناقصه واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی 1401/09/06 1401/09/10
5977923 مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان 1401/09/02 1401/09/09
5969966 مناقصه واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی 1401/08/30 1401/09/07
5966027 مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید پرسی غذای مجتمع 1401/08/29 1401/09/03
5964979 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان 1401/08/29 1401/09/07
5955914 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1401/08/25 1401/09/02
5947411 مناقصه خدمات ایاب وذهاب بیمارستان (تامین 15 دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس دو درب درون شهری ) 1401/08/23 1401/09/01
5942244 مناقصه خرید مواد اولیه ،طبخ وتوزیع غذا بیمارستان 1401/08/22 1401/08/26
صفحه 1 از 43