کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7389289 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین وسیله نقلیه به منظور ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی استان خراسان رضوی 1402/09/10 1402/09/16
7388575 مناقصه کلیه امور مربوط به خریدمواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران استان خراسان رضوی 1402/09/09 1402/09/20
7385374 مناقصه خرید غذای گرم و سرد به طور پرسی استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/15
7383070 مناقصه خرید 21 دستگاه موتور سیکلت حداقل 155 سی سی با ترمز ABS سی سی تولید از 2022 به بالا استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/16
7377763 مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح شبکه جمع آوری پمپاژ بیمارستان علی شریعتی استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/14
7375798 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجم کلیه امور نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/14
7370851 مناقصه کلیه امور مربوط به خریدمواد اولیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران ودانشجویان(صبحانه،نهار و شام) استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/13
7369409 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 8 دستگاه مینی بوس هیوندا ) 21 صندلی( و یک دستگاه ون مدل 90 به بالا به منظور ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/12
7362993 مناقصه واگذاری حجم کلیه امور نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان استان خراسان رضوی 1402/09/02 1402/09/11
7344748 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 15 دستگاه مینی بوس هیوندا مدل 85 به بالا به منظور ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید استان خراسان رضوی 1402/08/27 1402/09/06
7344428 مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری پسماند های عفونی و غیر عفونی از درب بخش، امحا کلیه پسماند های عفونی به روش اتو کلاو و تحویل به مدیرت پسماند استان خراسان رضوی 1402/08/27 1402/09/05
7284144 مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم وسرد پرسنل ، بیماران استان خراسان رضوی 1402/08/17 1402/08/25
7271212 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاههای اورژانس 111 شهرستان مشهد به صورت حجمی استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/22
7270280 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی شبکه بهداشت و درمان قوچاان استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/20
7270263 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان خاتم الانبیا استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/21
7266543 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه استوریج دانشگاه علوم پزشکی مشهد استان خراسان رضوی 1402/08/13 1402/08/21
7254530 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای گرم و سرد به طور پرسی و تحویل و توزیع آن در محل بیمارستان خاتم االنبیاء باخرز استان خراسان رضوی 1402/08/09 1402/08/16
7251746 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طرح پایش سلامت کارکنان استان خراسان رضوی 1402/08/08 1402/08/16
7249613 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شریعتی مشهد استان خراسان رضوی 1402/08/08 1402/08/15
7245420 مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم وسرد پرسنل ، بیماران بیمارستان استان خراسان رضوی 1402/08/07 1402/08/14
صفحه 1 از 52