مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای سازه های اندازی گیری جریان کنترل سطح آب شبکه آبیاری 1397/11/28 1397/11/30
اجرای سازه های اندازه گیری جریان و کنترل سطح آب شبکه آبیاری 1397/11/28 1397/11/30
اجرای سازه های اندازه گیری جریان و کنترل سطح آب شبکه آبیاری 1397/11/27 1397/11/30
خرید خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب از سد 1397/10/10 1397/10/12
مطالعات تامین اب اراضی 1397/10/10 رجوع به آگهی
مطالعات تامین اب اراضی 1397/10/09 رجوع به آگهی
تامین خودروهای استیجاری(حمل و نقل) درون شهری و برون شهری 1397/09/26 رجوع به آگهی
احداث خط انتقال و سازه های وابسته آبرسانی به شهر 1397/09/06 1397/09/08
واگذاری احداث خط انتقال و سازه های وابسته آبرسانی به شهر 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری احداث خط انتقال و سازه های وابسته آبرسانی به شهر 1397/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39