مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی از سد انحرافی تا مخازن R۲ و R3 ٣ 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه طرح تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی از سد انحرافی تا مخازن R2 و R3 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه طرح تامین و انتقال آب به اراضی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه لوازم الکتریکی و مکانیکی ایستگاه 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه تهیه لوازم الکتریکی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه تهیه لوازم الکتریکی و مکانیکی ایستگاه 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه تهیه لوازم الکتریکی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه تهیه لوازم الکتریکی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه بشار در محدوده رجا 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه تهیه لوازم الکتریکی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه تکمیل ساماندهی رودخانه 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه بشار در محدوده رجاء 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه انجام خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکی ( نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش 1400/08/27 1400/08/30
صفحه 1 از 30