مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مرمت بازار فرش 1398/01/18 رجوع به آگهی
مشارکت مالکان محترم اقدام به مرمت و احیای بازار فرش 1398/01/17 رجوع به آگهی
مشارکت در واگذاری مرمت و احیای بازار فرش 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری مرمت و احیای بازار فرش 1397/12/23 رجوع به آگهی
احداث مرکز محله 1397/10/24 رجوع به آگهی
احداث مرکز محله قطاع3 قطاع 3و4 1397/10/19 1397/11/04
احداث فاز 2 بوستان 1397/10/16 رجوع به آگهی
احداث فاز 2 1397/10/11 رجوع به آگهی
مرمت احیا تجهیز و بهره برداری خانه های تاریخی 1397/06/07 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری در خانه های تاریخی 1397/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33