مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1399/11/01 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... 1399/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه های خدماتی: (عملیات حمل زباله ـ مطالعات پدافند غر عامل شهر) 1399/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه 1399/10/04 رجوع به آگهی
عملیات حمل زباله - مطالعات پدافند غیرعامل شهر 1399/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه 1399/09/27 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1399/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه پیاده روسازی و اصلاح رفوژهای سطح شهر (حادثه خیز) 1399/09/22 1399/10/01
پروژه پیاده روسازی و اصلاح رفوژهای سطح شهر 1399/09/13 رجوع به آگهی
عملیات حمل زباله و مطالعات پدافند غیرعامل 1399/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72