کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7073445 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : پروژه جدول گذاری اتوبان - پروژه جدول گذاری در کمربندی غربی - خرید ، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت استان آذربایجان شرقی 1402/07/03 1402/07/10
7067685 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تولید قطعات بتنی در کارخانه قطعات بتنی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/07/01 1402/07/13
7064910 مناقصه پروژه تولید قطعات بتنی در کارخانه قطعات بتنی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/06/29 1402/07/13
7056248 مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت ( تمام اتوماتیک ) به ظرفیت 160تن در ساعت شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/06/27 1402/07/10
7056218 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه جدول گذاری در اتوبان امیر کبیر شهر مراغه استان آذربایجان شرقی 1402/06/27 1402/07/10
7056208 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه جدول گذاری در کمربندی غربی شهر استان آذربایجان شرقی 1402/06/27 1402/07/10
7048676 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل پروژه جدول گذاری اتوبان - پروژه جدول گذاری در کمربندی غربی شهر - خرید ، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت استان آذربایجان شرقی 1402/06/26 1402/07/10
6966409 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :1- پروژه عملیات احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی2 - پروژه ساماندهی و بهسازی پارک3- پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی استان آذربایجان شرقی 1402/06/06 1402/06/14
6966399 مناقصه پروژه احداث سوله و ساختمان اداری کمپوست (بازیافت زباله) استان آذربایجان شرقی 1402/06/06 1402/06/06
6943814 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه احداث مخزن 1000 متر مکعبی در سایت جنگل کاری شهدا ء ( گلشن زهرا ) استان آذربایجان شرقی 1402/06/01 1402/06/14
6939082 مناقصه پروژه ساماندهی و بهسازی پارک شادی شهر مراغه استان آذربایجان شرقی 1402/05/31 1402/06/14
6939081 مناقصه پروژه احداث سوله و ساختمان اداری کمپوست استان آذربایجان شرقی 1402/05/31 1402/06/06
6939079 مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی عبدالقادر تا بلوار طبیعت استان آذربایجان شرقی 1402/05/31 1402/06/14
6930983 مناقصه احداث سوله و ساختمان اداری کمپوست (بازیافت زباله) استان آذربایجان شرقی 1402/05/30 1402/06/06
6930940 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : پروژه احداث مخزن 1000 متر مکعبی سرپوشیده به همراه لوله گذاری ، خط تامین انتقال و توزیع آب خام - پروژه ساماندهی و بهسازی پارک- پروژه جدول گذاری و پیادروسازی استان آذربایجان شرقی 1402/05/30 1402/06/14
6909426 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :پروژه های جدول گذاری اتوبان - جدول گذاری در کمربندی - خرید ، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/05/24 1402/05/31
6909062 مناقصه 3 عنوان پروژه: عملیات آسفالت ریزی زیر سازی حمل و پخش آسفالت و لکه گیری استان آذربایجان شرقی 1402/05/24 1402/05/31
6894245 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات آسفالت ریزی ( زیر سازی ، حمل و پخش آسفالت و لکه گیری ) بصورت ستمزدی در منطقه 4سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1402/05/21 1402/05/31
6894242 مناقصه عملیات آسفالت ریزی ( زیر سازی ، حمل و پخش آسفالت و لکه گیری ) استان آذربایجان شرقی 1402/05/21 1402/05/31
6890627 مناقصه راه اندازی کارخانه آسفالت ( تمام اتوماتیک ) به ظرفیت 160تن استان آذربایجان شرقی 1402/05/18 1402/05/31
صفحه 1 از 45