کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8011344 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل پروژه پیاده روسازی بلوار - پروژه ساماندهی و بهسازی مسیل - پروژه ساماندهی و بهسازی کانال استان آذربایجان شرقی 1403/03/01 1403/03/16
7879954 مناقصه اجاره تعداد 7 دستگاه اتوبوس استان آذربایجان شرقی 1403/02/04 1403/02/10
7858173 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و عملیات واگذاری امورات حمل و دفن پسماند و عملیات واگذاری امورات کنترل حیوانات موذی در سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 1403/02/05
7856342 مناقصه واگذاری بصورت اجاره 7 دستگاه اتوبوس شهرداری به بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7839808 مناقصه اجاره تعداد 7 دستگاه اتوبوس استان آذربایجان شرقی 1403/01/27 1403/02/10
7839254 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل پروژه احداث ساختمان مسکونی - پروژه محوطه سازی و توسعه مجموعه - پروژه زیر سازی و لکه گیری و آسفالت ریزی محلات و ترمیم آسفالت معابر با اکیپ روزانه- پروژه لکه گیری و آسفالت ری... استان آذربایجان شرقی 1403/01/27 1403/02/05
7826647 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات احداث ، حفظ و نگهداری فضای سبز در منطقه 1 ناحیه 1 سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7826588 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه عملیات لکه گیری وآسفالت ریزی بصورت دستی در منطقه 1 سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7826584 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه عملیات زیر سازی و لکه گیری محلات سطح شهر و ترمیم آسفالت معابر با اکیپ روزانه شماره 1 سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7826583 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه محوطه سازی مقبره اوحدی مراغه استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7826566 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امورات حمل پسماند از از جایگاه میانی و دفن در جایگاه نهایی استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7826559 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی ( نظارتی ، فنی و مهندسی و نگهبانی و سایر موارد ) استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7826557 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه کنترل حیوانات موذی در سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/02/05
7820600 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- پروژه احداث ساختمان مسکونی2- پروژه محوطه سازی و توسعه مجموعه 3- پروژه زیر سازی و لکه گیری و آسفالت ریزی محلات و ترمیم آسفالت معابر 4- پروژه لکه گیری و آسفالت ریزی به ص... استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/02/05
7771782 مناقصه واگذاری پروژه احداث جاده مسیر سلامت استان آذربایجان شرقی 1402/12/21 1402/12/28
7759408 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه احداث جاده مسیر سلامت ضلع شرقی استان آذربایجان شرقی 1402/12/16 1402/12/28
7746699 مناقصه واگذاری پروژه احداث جاده مسیر سلامت استان آذربایجان شرقی 1402/12/14 1402/12/28
7726235 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- پروژه پیاده روسازی ضلع شرقی حد فاصل میدان 2 پروژه احداث ساختمان مسکونی 3- پروژه محوطه سازی و توسعه مجموعه 4- پروژه زیرسازی و لکه گیری و آسفالت ریزی محلات و ترمیم آسفالت... استان آذربایجان شرقی 1402/12/08 1402/12/16
7710386 مناقصه واگذاری بصورت اجاره 7 دستگاه اتوبوس استان آذربایجان شرقی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7710172 مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه استان آذربایجان شرقی 1402/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49