مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به صورت اجاره جهت مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات عمومی (امور نظارتی، امور فنی و مهندسی، امور نگهبانی و سایر موارد خدماتی) در حو... 1397/10/16 1397/10/26
واگذاری بخشی از خدمات عمومی نظافتی، فنی و مهندسی، نگهبانی و سایر موارد خدماتی در حوزه خدمات شهری و ف... 1397/10/09 1397/10/26
مدیریت و بهره برداری از جایگاه cng 1397/10/09 1397/10/19
مدیریت و بهره برداری از جایگاه cng 1397/10/02 1397/10/19
واگذاری بخشی از خدمات عمومی (امور نظارتی، امور فنی و مهندسی، امور نگهبانی و سایر موارد خدماتی) 1397/09/22 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات عمومی ( نظارتی، فنی و مهندسی، نگهبانی و سایر موارد خدماتی ) در حوزه خدمات شهری... 1397/09/15 رجوع به آگهی
عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله در منطقه 1397/08/01 1397/08/12
واگذاری عملیات رفت و روب و جمع اوری زباله 1397/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56