مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تعویض پل خدمات 1398/11/01 1398/11/08
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه سطح شهر و مجموعه صوفی چای شهر 1398/10/15 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل امورات کارخانه بازیافت - تکمیل سازه های کارخانه بازیافت - تکمیل ابنیه ها - دمونتاژ، حمل... 1398/10/15 1398/10/25
پروژه پیاده روسازی ( متفرقه ) در سطح شهر - پروژه احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1398/10/15 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل امورات کارخانه بازیافت - تکمیل سازه های کارخانه بازیافت - تکمیل ابنیه ها- دمونتاژ، حمل... 1398/10/07 1398/10/25
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه سطح شهر و مجموعه صوفی چای شهر 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه پیاده رو سازی ( متفرقه ) در سطح شهر - پروژه احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل امورات کارخانه بازیافت شامل: تکمیل سازه های کارخانه بازیافت از چند سالن سرند به... 1398/09/10 1398/09/21
پروژه تکمیل امورات کارخانه بازیافت - عملیات حمل زباله 1398/09/03 رجوع به آگهی
تکمیل پل روگذر-مقاوم سازی بخش قدیمی عرشه پل-احداث مخزن 1398/08/29 1398/09/10
صفحه 1 از 63