مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طبخ و توزیع غذای روزانه 1398/06/09 1398/06/11
طبخ و توزیع غذا روزانه کارکنان 1398/06/06 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذا روزانه کارکنان 1398/06/05 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی حوزه به مدت یک سال 1398/05/14 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی حوزه 1398/05/13 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/05/10 1398/05/15
طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/05/09 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/05/08 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیزه حوزه به مدت یک سال- طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان به مدت یک... 1398/04/11 رجوع به آگهی
طبخ و توزیغ غذای روزانه کارکنان 1398/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22