مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل و اجرای آسفالت معابر, ترمیم نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر 1398/06/23 رجوع به آگهی
خرید تعداد 4 دستگاه شاسی ایسوزو و یک دستگاه شاسی بنز 1398/06/06 رجوع به آگهی
خرید تعداد 4 دستگاه شاسی ایسوزو و یک دستگاه شاسی بنز 1398/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و اجرای آسفالت معابر، ترمیم نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حمل آب و آبدهی فضای سبز 1398/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و اجرای آسفالت معابر، ترمیم نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری امورات سد 1398/05/15 رجوع به آگهی
نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر 1398/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری امورات سد معبر 1398/05/08 رجوع به آگهی
نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر 1398/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 37